Университети

11. Академия на МВР

Академията на МВР е висше училище в Република България за подготовка на държавни служители за нуждите на Министерството на вътрешните работи.

брой посещения: 66421 от 17.03.2006

12. Военна академия "Г. С. Раковски"

Военна академия "Г. С. Раковски" е най-старото висше военно училище в България. Тя е създадена със Закон, приет от ХV народно събрание на 1 март 1912 г. Академията има уникален принос не само за създаването на българския офицерски корпус, а и за изграждането на новата българска държава, за възпитаването на народа в духа на европейските ценности.

брой посещения: 25967 от 01.06.2007

13. Минно-геоложкият университет "Св. Иван Рилски"

Минно-геоложкият университет "Св. Иван Рилски" съществува като самостоятелна образователна институция от 1953 г.

брой посещения: 37886 от 29.03.2006

14. Университет по хранителни технологии - Пловдив

Университетът по хранителни технологии – единствен на Балканския полуостров, повече от 50 години подготвя кадри в областта на хранително-вкусовата и биотехнологичната промишленост, храненето и туризма.

брой посещения: 42601 от 29.03.2006

15. Висше транспортно училище "Тодор Каблешков"

1984 - Създадено е Висше военно транспортно училище "Тодор Каблешков". То се превръща в единен център за подготовка на ръководни и средни транспортни специалисти за въоръжените сили на Република България. 1 септември 2000 - Със закон, приет от Народното събрание, училището се девоенизира, като се преименува във Висше транспортно училище "Тодор Каблешков". 26 февруари 2004 - С решение на МС и след положително оценен проект от НАОА ВТУ "Тодор Каблешков" се преобразува в УНИВЕРСИТЕТ ПО ТРАНСПОРТ.

брой посещения: 40146 от 17.03.2006

16. Държавна музикална академия “Проф. Панчо Владигеров”

В творческата структура на НМА се включват още академичен симфоничен оркестър, академични студентски оркестри, академичен студентски хор, учебен оперен театър и оперна студия към Националната опера, библиотека с богат фонд и уникални музикални издания, фонотека.

брой посещения: 44040 от 09.04.2006

17. Национален Военен Университет "Васил Левски"

Първото българско военно училище е създадено шест месеца след края на Руско-Турската освободителна война през 1878 г. в гр. Пловдив.

брой посещения: 34673 от 29.03.2006

18. Университет по архитектура, строителство и геодезия

През своята, повече от половинвековна история, УАСГ е отстоявал последователно дух на демократизъм и академична автономия, развивал е световните европейски и български традиции в областта на висшето техническо образование.

брой посещения: 31726 от 29.03.2006

19. Висше строително училище "Любен Каравелов" - София

Днес ВСУ “Л. Каравелов” подготвя висококвалифицирани строителни кадри от всички образователно-квалификационни степени – “професионален бакалавър”, “бакалавър”, “магистър” и “доктор”. Училището развива научноизследователска и приложно-практическа дейност, поддържа международни контакти и осъществява студентски и преподавателски обмен с висши училища от страни на Европейската общност.

брой посещения: 38090 от 17.03.2006

20. Национ. спортна академия "Васил Левски"

НСА дава основен принос за осмисляне на процесите, които протичат в областта на спортното образование и спортните науки за региона на Балканите, Югоизточна Европа и в света. Преподавателският и научният потенциал на Академията заема водещо място при разработката и реализацията на съвместни европейски проекти относно спортната култура, наука, образование и бизнес.

брой посещения: 23053 от 09.04.2006Елате в .: BGtop.net :. Топ класацията на българските сайтове и гласувайте за този сайт!!!