Нормативни актове

Заповед за изменение и допълнение на Рамкови програми А и Б за начално професионално обучение с придобиване на първа, втора или трета степен на професионална квалификация.

07.04.2010 | Заповед за изменение и допълнение на Рамкова програма А за начално професионално обучение с придобиване на първа степен на професионална квалификация и на Рамкова програма В за професионално образование с придобиване на втора или трета степен на професионална квалификация.


Заповед № РД 09-1636/24.09.2009 г. за определяне на дати за провеждане на държавните изпити по теория на професията и специалността за придобиване степен на професионална квалификация през учебната 2009-2010 г.

07.04.2010 | Заповед № РД 09-1636/24.09.2009 г. за определяне на дати за провеждане на държавните изпити по теория на професията и специалността за придобиване степен на професионална квалификация през учебната 2009-2010 г.


Държавният план-прием по професии през учебната 2010/2011 година

07.04.2010 | Държавният план-прием по професии през учебната 2010/2011 година ще се осъществи по публикувания по-долу
СПИСЪК НА ПРОФЕСИИТЕ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ, допълнен и изменен със Заповед № РД 09 - 1803/29.10.2009 г.


НАЦИОНАЛЕН КАЛЕНДАР за състезанията за учениците от държавните и общинските училища по изучаваните професии от професионалните направления в Списъка на професиите за професионално образование и обучение през учебната 2009/2010 г.

07.04.2010 | НАЦИОНАЛЕН КАЛЕНДАР за състезанията за учениците от държавните и общинските училища по изучаваните професии от професионалните направления в Списъка на професиите за професионално образование и обучение през учебната 2009/2010 г.


НАРЕДБА № 6 ОТ 28.05.2001 Г. ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА УЧЕБНОТО ВРЕМЕ ЗА ДОСТИГАНЕ НА ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНИЯ МИНИМУМ ПО КЛАСОВЕ, ЕТАПИ И СТЕПЕНИ НА ОБРАЗОВАНИЕ

07.04.2010 | Издадена от министъра на образованието и науката, обн., ДВ, бр. 54 от 15.06.2001
г., изм., бр. 95 от 6.11.2001 г., изм. и доп., бр. 1 от 6.01.2004 г., в сила от учебната
2004/2005 г., бр. 80 от 14.09.2004 г., в сила от 14.09.2004 г., бр. 30 от 11.04.2006 г.
Сборник закони - АПИС, кн. 7/2001 г., стр. 451; кн. 2/2004 г., стр. 260; кн. 10/2004
г., стр. 326


УЧЕБНО-ИЗПИТНИ ПРОГРАМИ ЗА КОНКУРСНИТЕ ИЗПИТИ /КОНКУРСНИ ИЗПИТИ – ТЕСТОВЕ/ ЗА ПРИЕМАНЕ НА УЧЕНИЦИ ЗА УЧЕБНАТА 2009/2010 г.

28.01.2009 | УЧЕБНО-ИЗПИТНИ ПРОГРАМИ ЗА КОНКУРСНИТЕ ИЗПИТИ /КОНКУРСНИ ИЗПИТИ – ТЕСТОВЕ/ ЗА ПРИЕМАНЕ НА УЧЕНИЦИ ЗА УЧЕБНАТА 2009/2010 г.


Утвърден план-прием в държавните и общински общообразователни и професионални училища за учебната 2008/2009 година

28.01.2009 | Утвърден план-прием в държавните и общински общообразователни и професионални училища за учебната 2008/2009 година


ЗАПОВЕД № РД – 09-403/28.03.2008 г. за държавен план–прием за учебната 2008/2009 година в спортните училища

28.01.2009 | ЗАПОВЕД № РД – 09-403/28.03.2008 г. за държавен план–прием за учебната 2008/2009 година в спортните училища


ЗАПОВЕД № РД 09-404/28.03.2008 г. за държавен план–прием за учебната 2008/2009 година за държавните профилирани гимназии и за профилираните паралелки в държавните средни общообразователни училища и гимназии

28.01.2009 | ЗАПОВЕД № РД 09-404/28.03.2008 г. за държавен план–прием за учебната 2008/2009 година за държавните профилирани гимназии и за профилираните паралелки в държавните средни общообразователни училища и гимназии


ЗАПОВЕД № РД 09-405/28.03.2008 г. за организацията на дейностите по приемане на ученици за учебната 2008/2009 година

28.01.2009 | ЗАПОВЕД № РД 09-405/28.03.2008 г. за организацията на дейностите по приемане на ученици за учебната 2008/2009 година и образците на документите, необходими за дейностите по приемане
Елате в .: BGtop.net :. Топ класацията на българските сайтове и гласувайте за този сайт!!!