Нормативни актове

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 217 на МС от 19.08.2004 г. за приемане на Наредба за държавното образователно изискване за едногодишната издръжка на деца и ученици в държавните и общинските детски градини, училища и обслужващи звена

09.01.2007 | за приемане на Наредба за държавното образователно изискване за едногодишната издръжка на деца и ученици в държавните и общинските детски градини, училища и обслужващи звена


ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 108 на МС от 6.06.2005 г. за определяне на таксите за кандидатстване и обучение в държавните висши училища за учебната 2005 - 2006 г.

09.01.2007 | за определяне на таксите за кандидатстване и обучение в държавните висши училища за учебната 2005 - 2006 г.


ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 108 на МС от 8.05.2006 г. за приемане на Правилник за устройството, дейността и организацията на работа на Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства

09.01.2007 | за приемане на Правилник за устройството, дейността и организацията на работа на Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства


ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА НАУЧНИТЕ СТЕПЕНИ И НАУЧНИТЕ ЗВАНИЯ

09.01.2007 | обн., ДВ, бр. 63 от 11 август 1972 г., изм., бр. 13 от 1984 г., бр. 85 от 1985 г., доп., бр. 13 от 1992 г.


ЗАКОН ЗА НАУЧНИТЕ СТЕПЕНИ И НАУЧНИТЕ ЗВАНИЯ

09.01.2007 | (обн.,ДВ,бр.36 от 9 май 1972 г.; изм.,бр.43 от 1975 г.,бр.12 от 1977 г., бр.61 от 1981 г., бр.94 от 1986 г., бр.10 от 1990 г., бр.59 от 1992 г., бр.112 от 1995 г., бр.28 от 1996 г., бр.54 от 4 юли 2000 г.)


ЗАКОН ЗА ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ

09.01.2007 | (Обн., ДВ, бр. 112 от 27.12.1995 г.; ...........изм. доп. ДВ бр. 30, бр. 36, бр. 62 и ДВ бр. 108/2006 г.)


ЗАКОН за професионалното образование и обучение

09.01.2007 | от 2002 г.; доп., (Обн., ДВ, бр. 68 от 30.07.1999 г.; изм., ......., бр. 111 от 2001 г.; изм. и доп., бр. 103 от 2002 г.; изм., бр. 120бр. 29 от 2003 г.; изм., бр. 28, изм. и доп., бр. 77, ДВ бр. 94/2005 г., изм. ДВ бр. 30, изм. доп. ДВ бр. 62/2006г.)


СТРАТЕГИЯ ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНТЕГРАЦИЯ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ ОТ ЕТНИЧЕСКИТЕ МАЛЦИНС

09.01.2007 | СТРАТЕГИЯ ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНТЕГРАЦИЯ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ ОТ ЕТНИЧЕСКИТЕ МАЛЦИНСТВА


НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ И ПРЕДУЧИЛИЩНОТО ВЪЗПИТАНИЕ И ПОДГОТОВКА

09.01.2007 | (2006 - 2015 г.)


ЕВРОПЕЙСКА КОНВЕНЦИЯ ЗА ПРИЗНАВАНЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РЕШЕНИЯ ЗА УПРАЖНЯВАНЕ НА РОДИТЕЛСКИ ПРАВА И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ УПРАЖНЯВАНЕТО НА РОДИТЕЛСКИТЕ ПРАВА

09.01.2007 | РАТИФИЦИРАНА СЪС ЗАКОН, ПРИЕТ ОТ XXXIX НАРОДНО СЪБРАНИЕ НА 26 ФЕВРУАРИ 2003 Г. - ДВ, БР. 21 ОТ 2003 Г. В СИЛА ОТ 1 ОКТОМВРИ 2003 Г.)
Елате в .: BGtop.net :. Топ класацията на българските сайтове и гласувайте за този сайт!!!