Нормативни актове

ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА РЕГИОНАЛНИТЕ ИНСПЕКТОРАТИ ПО ОБРАЗОВАНИЕТО

09.01.2007 | ИЗДАДЕН ОТ МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА


ИНСТРУКЦИЯ № 2 от 5 юли 2004 г. за подготовката и обучението на децата, педагогическия, административния и помощен персонал в детските градини за безопасно поведение при бедствия, аварии, катастрофи и пожари

09.01.2007 | МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА


ИНСТРУКЦИЯ № 2 ОТ 29.07.1994 Г. ЗА ИЗИСКВАНИЯТА ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА "УЧИТЕЛ" ИЛИ "ВЪЗПИТАТЕЛ" СЪОБРАЗНО ПРИДОБИТОТО ОБРАЗОВАНИЕ, ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ И ПРАВОСПОСОБНОСТ

09.01.2007 | ИЗДАДЕНА ОТ МИНИСТЪР НА НАУКАТА И ОБРАЗОВАНИЕТО


НАРЕДБА № 11 от 28 март 2005 г. а приемане на ученици в държавни и в общински училища

09.01.2007 | МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА


НАРЕДБА № 2 от 18 май 2000 г. за учебното съдържание

09.01.2007 | МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА


НАРЕДБА № 3 от 15 април 2003 г. за системата на оценяване

09.01.2007 | (Обн., ДВ, бр. 37 от 22.04.2003 г.; попр., бр. 48 от 2003 г.; изм., бр. 46 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 65 от 09.08.2005 г. – в сила от учебната 2005/2006 г.)


ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО

09.01.2007 | Обн. ДВ. бр.66 от 25 Юли 2003г., изм. ДВ. бр.24 от 23 Март 2004г., изм. ДВ. бр.31 от 8 Април 2005г.


ЗАКОН НА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО

09.01.2007 | (Обн., ДВ, бр. 48 от 13.06.2000 г.; изм., бр. 75 от 2002 г., бр. 120 от 2002 г.; изм. и доп., бр. 36 от 2003 г., бр. 63 от 2003 г.; изм., бр. 70 от 2000604 г., бр. 115 от 2004 г., бр. 28, изм. доп. ДВ бр. 94, бр. 103/2005 г.,изм. ДВ бр.30,бр.38,бр.82/2006


ЗАКОН ЗА СТЕПЕНТА НА ОБРАЗОВАНИЕ, ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНИЯ МИНИМУМ И УЧЕБНИЯ ПЛАН

09.01.2007 | от 2002 г., (Обн., ДВ, бр. 67 от 27.07.1999 г.; изм. и доп., бр. 90 от 2002 г.; изм. и доп., бр. 95бр. 29 от 2003 г., бр. 40 от 14.05.2004 г., ДВ бр. 41, ДВ бр. 105/2006 г.)


ПРАВИЛНИК за прилагане на Закона за народната просвета

09.01.2007 | Обн., ДВ, бр. 68 от 30.07.1999 г.; ...................изм. и доп., бр. 65 от 2003 г., бр. 99 от 11.11.2003 г., изм. доп. ДВ бр. 15/2004 г.)
Елате в .: BGtop.net :. Топ класацията на българските сайтове и гласувайте за този сайт!!!