Ред за кандидатстване, приемане и записване на ученици след седми клас

Публикувано на: 03.07.2008 | източник: РИО София-град
Сподели в Svejo.net | Facebook| Последни новини

Ред за кандидатстване, приемане и записване на ученици след седми клас

СЪОБЩЕНИЕ 1


Уважаеми кандидат-гимназисти,

уважаеми родители,

РИО, София-град, Ви уведомява, че дейностите по приемането на ученици след завършен VІІ клас в държавни и общински училища за учебната 2008/2009 година (съгласно Наредба №11/28.03.2005 г.на МОН) започват от 26 май 2008 година.

За Ваше улеснение обръщаме вниманието Ви върху някои основни моменти от кампанията:

 1. На територията на град София са определени училища-гнезда, в които Вие ще получавате цялата необходима информация, свързана с Вашето кандидатстване. Изборът на училище-гнездо е свободен и не зависи нито от местоживеенето, нито от училището, в което учи кандидат-гимназистът.

 2. Приемните изпити се полагат на територията на областта, в която ученикът завършва VІІ клас.

 3. Подаването на документи за полагане на приемни изпити ще се извърши от 26.05.2008 г. до 02.06.2008 г. в избраното от Вас училище-гнездо. Необходими документи:

  • документ за предварително платена такса по сметка, изнесена в училищата-гнезда;

  • заявление по образец (получава се в училището-гнездо). За правилното попълване на заявлението ще трябва да знаете ЕГН на кандидата. Молбата ни е ЕГН предварително да е сверено с акта за раждане, за да няма дублиране.

 4. В училищата-гнезда Вие ще получите до 13.06.2008 г. служебни бележки, удостоверяващи мястото за полагане на приемните изпити за всеки кандидат.

 5. От информационните кътове в училищата-гнезда Вие ще можете да се запознаете с цялата информация относно датите, условията и изискванията при провеждането на изпитите.

 6. До един ден преди съответния изпит е желателно всеки кандидат да посети училището, определено му за полагането на изпити.

 7. След обявяването на резултатите от приемните изпити (до 03.07.2008 г.) в същите училища-гнезда следва да подадете заявление (по образец) за участие в първи етап на класиране след положени изпити за приемане в държавни и общински училища след завършен VІІ клас (получава се в училището-гнездо). Попълването на заявлението трябва да се извърши много внимателно, четливо и добре обмислено. Подредбата на училищата (по профили, професии и специалности) трябва да се осъществи от най-желаните низходящо към по-малко желаните.

 8. Учениците, които не са удовлетворени от класирането си на първи етап, следва да подадат в училището, в което са класирани, заявление за участие във втори етап от класирането (до 18.07.2008 г.). Желанията не се пренареждат и кандидатът може да се класира на втория етап на по-предно желание. Ако няма възможности за по-предно класиране, кандидатът остава на мястото си от първия етап от класирането. Ако кандидатът е минал на по-предно свое желание, следва да се запише в приемащото училище.

 9. За неуспелите да се класират и неудовлетворени от втория етап от класирането и незаписали се ученици съществува възможност за участие в трети етап от класирането (от 25.07.2008 г. до 28.07.2008 г.). За целта следва да се подаде ново заявление в училището-гнездо, в което желанията могат да се подредят отново съобразно останалите свободни места и резултатите от изпитите на кандидата.

 10. От 01.08.2008 г до 10.08.2008 г. - след обявяване на резултатите от третия етап на класирането и останалите свободни места следва етап на попълване на незаетите места по приемащи училища. Необходимата информация се получава от директорите на приемащите училища.

 11. За справки, консултации и допълнителна информация можете да се обръщате към комисиите по приема в училищата-гнезда и към РИО, София-град. По етапи в създадените информационни кътове ще бъде съобщавана цялата необходима информация по дейности и дати.

СЪОБЩЕНИЕ 2

УВАЖАЕМИ КАНДИДАТИ,

 • Конкурсът за приемане на ученици след завършен 7ми клас се провежда чрез полагане на приемни изпити.
 • Изпитите се полагат на територията на областта, в която завършвате 7ми клас. Когато в областта не е предвидено провеждането на определен изпит, срещу документ от РИО на дадената област, изпитът се провежда на територията на друга област.
 • С документа за платена такса се подава заявление за допускане до изпит в срок от 26.05.2008 г. до 02.06.2008 г. (без събота и неделя) в едно от училищата -“гнезда”.

В избраното от Вас училище-“гнездо” ще получавате цялата необходима информация, свързана с Вашето кандидатстване.
Училището-гнездо, се избира свободно от кандидата.

 • Заявлението е по образец, предоставя сe на кандидата, попълва се и се подава в училището -“гнездо”.
 • В заявлението се попълват ясно и четливо всички данни.

СМЕТКАТА НА РИО-СОФИЯ-ГРАД, Е:
BG57UBBS80023106075808
BIC КОДЪТ НА БАНКАТА Е:
UBBSBGSF
ОББ, КЛОН „КНЯГИНЯ МАРИЯ ЛУИЗА”

 • На 13.06.2008г. в 17.00 часа в училището-„гнездо” се обявяват списъците с допуснатите до изпитите кандидати, както и мястото, където ще се полагат съответните изпити. Служебните бележки, удостоверяващи мястото за полагане на приемните изпити за всеки кандидат, ще се раздават срещу подпис в училището-“гнездо” на 16. и 17.06.2008 г.

До един ден преди съответния изпит е желателно всеки кандидат да посети училището, определено му за полагане на изпита.

 • За допуснати грешки в имената се подават молби до комисията в училището–„гнездо” в срок до 17.06.2008г. включително.
 • Учениците - кръгли сираци - не полагат приемни изпити, ако такива са предвидени. Те се записват в желаното от тях училище с насочване от Началника на РИО. За целта е необходимо в срок до 01.09.2008 г. да подадат до Началника на РИО, София-град следните документи:
 • заявление за кандидатстване с посочено желание;
 • документ, удостоверяващ статута на ученика по чл.4 ал.1 т.2 от Наредба №11;
 • копие на удостоверение за завършен VІІ кл.;
 • копие от медицинско свидетелство, удостоверяващо обстоятелствата по чл.26, ал.1,т 3 от Наредба №11 при кандидатстване за профил „Изкуства, ”Спорт” или специалност от професия.
 • Приемните изпити се полагат по утвърден график на МОН едновременно за цялата страна.

Дати за провеждане на изпитите:

 • Български език и литература - 20.06.2008 г.
 • Проверка на способностите по музика - 23.06.2008 г.
 • Проверка на способностите по изобразително изкуство -24.06.2008 г.
 • Математика - 26.06.2008 г.
 • Проверка на способностите по хореография - 27.06.2008
 • Проверка на способностите по спорт – от 16.06.2008 г. до 29.06.2008 г.
Приемните изпити започват в 9.00 часа, като продължителността им не включва времето за съобщаване на изпитната тема и техническата подготовка за започване на приемния изпит.
Учениците се явяват в изпитните зали с документ за самоличност и служебната бележка, получена от училището-„гнездо”.
Приемните изпити имат следната продължителност:
 1. Изпит-тест по български език и литература - 3 астрономически часа
 2. Изпит-тест по математика - 3 астрономически часа.
 3. Проверка на способностите по изобразително изкуство, музика, хореография – според учебно-изпитните програми за съответния изпит

Внимание, учениците, явяващи се на изпити за проверка на способностите по изобразително изкуство, музика, хореография и спорт, полагат и изпитите-тестове по БЕЛ и Математика.

 • Изпитът за проверка на способностите по спорт се организира от съответното училище, съгласувано с Държавната агенция за младежта и спорта и българските спортни федерации по график, обявен в съответното училище, в училищата-“гнезда” и РИО, СОФИЯ - ГРАД.

СЪОБЩЕНИЕ 3

Tакси за конкурсните изпити след 7-ми кл.:

Български език, математика – 4 лв.
Изобразително изкуство, музика, спорт,хореография –6 лв.
Таксите се плащат по сметка:

BG57UBBS80023106075808
BIC КОДЪТ НА БАНКАТА Е: UBBS BGSF
ОББ АД, клон Княгиня Мария Луиза,

Таксата се внася за всеки отделен изпит или проверка на способностите (може на една вносна бележка) преди подаване на заявлението за допускане до конкурс.

ВНИМАНИЕ! Таксата за спорт се внася в самото училище, организиращо изпит по спорт.
В случай, че канди-датът не се яви на посочените в заявлението му изпити или проверка на способностите, таксите не се връщат.

Учениците без един родител не заплащат такси за изпитите и проверката на способностите.

При попълване на вносната бележка се записва ЕГН и името на ученика, а не на родителя.Стани приятел на "Къде да уча?" във facebook и препоръчай на своите приятели


Препоръчваме Ви:Последни новини

1. Кандидат-студентите в СУ пишат по темите за Априлското въстание и България в навечерието на Балканската война

/Къде да уча?/ С изпит по история на България продължава първата кандидатстудентска сесия на Софийския университет за учебната 2014/2015 г., съобщиха от пресцентъра на университета.

2. Единен изпит спестява поне 400 лв. на кандидат-студент

/Къде да уча?/ Общи изпити по отделните специалности ще спестят сериозни суми на семействата на кандидат-студентите, показа проверка на "24 часа".


3. Днес започва записването за матури

/Къде да уча?/ Днес започва записването за явяване на матури, съобщава Нова телевизия. Абитуриентите трябва да подадат заявления за допускане до изпит най-късно до 21 март.

4. Проф. Клисарова: Развиваме науката, образованието и бизнеса в едно

/Поглед.инфо/ Споразумението с "Уестингхаус" е една крачка, която ние правим, за да развиваме науката, образованието и бизнеса в едно, заяви образователният министър Анелия Клисарова.


5. Хомеопатията е новият хит в училище

/Къде да уча?/ Специалист по хомеопатия и фитопродукти - това е новият хит в училищата през тази година.

6. Тийнейджър се самоуби след подигравки на съученици

/Къде да уча?/ 16-годишният Станислав Станев от Горна Оряховица се е самоубил ритуално заради системен тормоз от страна на съучениците му. Това става ясно при разследването за смъртта на момчето, която потресе града на 13 януари, пише "Труд".


7. Само с шестици в елитните гимназии заради намалени паралелки

/Къде да уча?/ Отлични оценки ще трябва да изкарат тазгодишните кандидат-гимназисти, ако искат да влязат от раз в елитна гимназия в София. Затова 9922-ма седмокласници в столицата ще се състезават за 7906 места. Това съобщи шефката на столичния просветен инспекторат Ваня Кастрева, пише "Монитор".

8. Свиват приема в топгимназии

/Къде да уча?/ Две от най-добрите училища компенсират намаления брой деца в паралелките с това, че ще приемат един клас повече. Това са Втора немска и Националната финансово-стопанска гимназия.


9. Моделът за финансиране на висшето образование

/Къде да уча?/ 1. Предварителни бележки
Стратегията за развитие на висшето образование за периода 2014-2020 г. е документ, който ще наложи своя отпечатък върху развитието на системата на висшето образование. Затова бих искал в хода на обсъжданията да предложа един възможен и според мен оптимален модел за финансирането на висшето образование.

10. Клисарова: Ще има извънредни часове за отсъстващите ученици

/Къде да уча?/ Отсъстващите ученици задължително ще трябва да наваксват изпуснатия материал в часовете за консултации на учителите. Идеята е всяко дете, което е отсъствало продължителен период, да посещава отделни занятия извън учебно време, които да му помогнат да усвои пропуснатите уроци, обяви министърът на образованието проф. Анелия Клисарова, пише „Монитор.
Елате в .: BGtop.net :. Топ класацията на българските сайтове и гласувайте за този сайт!!!