Ред за кандидатстване, приемане и записване на ученици след седми клас

Публикувано на: 03.07.2008 | източник: РИО София-град
Сподели в Svejo.net | Facebook| Последни новини

Ред за кандидатстване, приемане и записване на ученици след седми клас

СЪОБЩЕНИЕ 1


Уважаеми кандидат-гимназисти,

уважаеми родители,

РИО, София-град, Ви уведомява, че дейностите по приемането на ученици след завършен VІІ клас в държавни и общински училища за учебната 2008/2009 година (съгласно Наредба №11/28.03.2005 г.на МОН) започват от 26 май 2008 година.

За Ваше улеснение обръщаме вниманието Ви върху някои основни моменти от кампанията:

 1. На територията на град София са определени училища-гнезда, в които Вие ще получавате цялата необходима информация, свързана с Вашето кандидатстване. Изборът на училище-гнездо е свободен и не зависи нито от местоживеенето, нито от училището, в което учи кандидат-гимназистът.

 2. Приемните изпити се полагат на територията на областта, в която ученикът завършва VІІ клас.

 3. Подаването на документи за полагане на приемни изпити ще се извърши от 26.05.2008 г. до 02.06.2008 г. в избраното от Вас училище-гнездо. Необходими документи:

  • документ за предварително платена такса по сметка, изнесена в училищата-гнезда;

  • заявление по образец (получава се в училището-гнездо). За правилното попълване на заявлението ще трябва да знаете ЕГН на кандидата. Молбата ни е ЕГН предварително да е сверено с акта за раждане, за да няма дублиране.

 4. В училищата-гнезда Вие ще получите до 13.06.2008 г. служебни бележки, удостоверяващи мястото за полагане на приемните изпити за всеки кандидат.

 5. От информационните кътове в училищата-гнезда Вие ще можете да се запознаете с цялата информация относно датите, условията и изискванията при провеждането на изпитите.

 6. До един ден преди съответния изпит е желателно всеки кандидат да посети училището, определено му за полагането на изпити.

 7. След обявяването на резултатите от приемните изпити (до 03.07.2008 г.) в същите училища-гнезда следва да подадете заявление (по образец) за участие в първи етап на класиране след положени изпити за приемане в държавни и общински училища след завършен VІІ клас (получава се в училището-гнездо). Попълването на заявлението трябва да се извърши много внимателно, четливо и добре обмислено. Подредбата на училищата (по профили, професии и специалности) трябва да се осъществи от най-желаните низходящо към по-малко желаните.

 8. Учениците, които не са удовлетворени от класирането си на първи етап, следва да подадат в училището, в което са класирани, заявление за участие във втори етап от класирането (до 18.07.2008 г.). Желанията не се пренареждат и кандидатът може да се класира на втория етап на по-предно желание. Ако няма възможности за по-предно класиране, кандидатът остава на мястото си от първия етап от класирането. Ако кандидатът е минал на по-предно свое желание, следва да се запише в приемащото училище.

 9. За неуспелите да се класират и неудовлетворени от втория етап от класирането и незаписали се ученици съществува възможност за участие в трети етап от класирането (от 25.07.2008 г. до 28.07.2008 г.). За целта следва да се подаде ново заявление в училището-гнездо, в което желанията могат да се подредят отново съобразно останалите свободни места и резултатите от изпитите на кандидата.

 10. От 01.08.2008 г до 10.08.2008 г. - след обявяване на резултатите от третия етап на класирането и останалите свободни места следва етап на попълване на незаетите места по приемащи училища. Необходимата информация се получава от директорите на приемащите училища.

 11. За справки, консултации и допълнителна информация можете да се обръщате към комисиите по приема в училищата-гнезда и към РИО, София-град. По етапи в създадените информационни кътове ще бъде съобщавана цялата необходима информация по дейности и дати.

СЪОБЩЕНИЕ 2

УВАЖАЕМИ КАНДИДАТИ,

 • Конкурсът за приемане на ученици след завършен 7ми клас се провежда чрез полагане на приемни изпити.
 • Изпитите се полагат на територията на областта, в която завършвате 7ми клас. Когато в областта не е предвидено провеждането на определен изпит, срещу документ от РИО на дадената област, изпитът се провежда на територията на друга област.
 • С документа за платена такса се подава заявление за допускане до изпит в срок от 26.05.2008 г. до 02.06.2008 г. (без събота и неделя) в едно от училищата -“гнезда”.

В избраното от Вас училище-“гнездо” ще получавате цялата необходима информация, свързана с Вашето кандидатстване.
Училището-гнездо, се избира свободно от кандидата.

 • Заявлението е по образец, предоставя сe на кандидата, попълва се и се подава в училището -“гнездо”.
 • В заявлението се попълват ясно и четливо всички данни.

СМЕТКАТА НА РИО-СОФИЯ-ГРАД, Е:
BG57UBBS80023106075808
BIC КОДЪТ НА БАНКАТА Е:
UBBSBGSF
ОББ, КЛОН „КНЯГИНЯ МАРИЯ ЛУИЗА”

 • На 13.06.2008г. в 17.00 часа в училището-„гнездо” се обявяват списъците с допуснатите до изпитите кандидати, както и мястото, където ще се полагат съответните изпити. Служебните бележки, удостоверяващи мястото за полагане на приемните изпити за всеки кандидат, ще се раздават срещу подпис в училището-“гнездо” на 16. и 17.06.2008 г.

До един ден преди съответния изпит е желателно всеки кандидат да посети училището, определено му за полагане на изпита.

 • За допуснати грешки в имената се подават молби до комисията в училището–„гнездо” в срок до 17.06.2008г. включително.
 • Учениците - кръгли сираци - не полагат приемни изпити, ако такива са предвидени. Те се записват в желаното от тях училище с насочване от Началника на РИО. За целта е необходимо в срок до 01.09.2008 г. да подадат до Началника на РИО, София-град следните документи:
 • заявление за кандидатстване с посочено желание;
 • документ, удостоверяващ статута на ученика по чл.4 ал.1 т.2 от Наредба №11;
 • копие на удостоверение за завършен VІІ кл.;
 • копие от медицинско свидетелство, удостоверяващо обстоятелствата по чл.26, ал.1,т 3 от Наредба №11 при кандидатстване за профил „Изкуства, ”Спорт” или специалност от професия.
 • Приемните изпити се полагат по утвърден график на МОН едновременно за цялата страна.

Дати за провеждане на изпитите:

 • Български език и литература - 20.06.2008 г.
 • Проверка на способностите по музика - 23.06.2008 г.
 • Проверка на способностите по изобразително изкуство -24.06.2008 г.
 • Математика - 26.06.2008 г.
 • Проверка на способностите по хореография - 27.06.2008
 • Проверка на способностите по спорт – от 16.06.2008 г. до 29.06.2008 г.
Приемните изпити започват в 9.00 часа, като продължителността им не включва времето за съобщаване на изпитната тема и техническата подготовка за започване на приемния изпит.
Учениците се явяват в изпитните зали с документ за самоличност и служебната бележка, получена от училището-„гнездо”.
Приемните изпити имат следната продължителност:
 1. Изпит-тест по български език и литература - 3 астрономически часа
 2. Изпит-тест по математика - 3 астрономически часа.
 3. Проверка на способностите по изобразително изкуство, музика, хореография – според учебно-изпитните програми за съответния изпит

Внимание, учениците, явяващи се на изпити за проверка на способностите по изобразително изкуство, музика, хореография и спорт, полагат и изпитите-тестове по БЕЛ и Математика.

 • Изпитът за проверка на способностите по спорт се организира от съответното училище, съгласувано с Държавната агенция за младежта и спорта и българските спортни федерации по график, обявен в съответното училище, в училищата-“гнезда” и РИО, СОФИЯ - ГРАД.

СЪОБЩЕНИЕ 3

Tакси за конкурсните изпити след 7-ми кл.:

Български език, математика – 4 лв.
Изобразително изкуство, музика, спорт,хореография –6 лв.
Таксите се плащат по сметка:

BG57UBBS80023106075808
BIC КОДЪТ НА БАНКАТА Е: UBBS BGSF
ОББ АД, клон Княгиня Мария Луиза,

Таксата се внася за всеки отделен изпит или проверка на способностите (може на една вносна бележка) преди подаване на заявлението за допускане до конкурс.

ВНИМАНИЕ! Таксата за спорт се внася в самото училище, организиращо изпит по спорт.
В случай, че канди-датът не се яви на посочените в заявлението му изпити или проверка на способностите, таксите не се връщат.

Учениците без един родител не заплащат такси за изпитите и проверката на способностите.

При попълване на вносната бележка се записва ЕГН и името на ученика, а не на родителя.Стани приятел на "Къде да уча?" във facebook и препоръчай на своите приятели


Препоръчваме Ви:Последни новини

1. Първи учебен ден - 64 000 първокласници влизат в класните стаи в страната

На първия учебен ден днес се очаква около 64 000 първокласници да влязат в класните стаи в страната, като от тях в София децата в първи клас да са около 10 000.

2. Обявиха резултатите от второто класиране на кандидатите за СУ

/Къде да уча?/ Вторият етап на класирането на кандидат-студентите в Софийския университет "Св. Климент Охридски" за учебната 2014/2015 година беше обявен вчера, пише dir.bg.


3. Обявяват второ класиране за гимназиите

/Къде да уча?/ Днес Министерството на образованието и науката трябва да обяви второто класиране за прием в гимназиите. Резултатите ще бъдат публикувани в интернет на сайта на министерството и на регионалните инспекторати, а до 18 ч. списъците ще бъдат разлепени в училищата.

4. Училище да се повтаря още от трети клас

/Къде да уча?/ Няма да загубим пари за наука, ако продължим свършеното дотук
Един учебник с много помагала ще премахне възможностите за корупция, казва Анелия Клисарова


5. Кандидат-студенти обявиха Левски за кръгъл сирак

/Къде да уча?/ Някои хора произлезли от Адам и Ева, а други - от маймуните, това е бисер от мераклите за вишисти

6. Зрелостниците от Кърджали с най-висок резултат на матурите

/Къде да уча?/ София. Зрелостниците от Кърджали, Смолян и Благоевград имат най-висок среден резултат на тазгодишните матури. Това стана ясно Министерството на образованието, в което днес бяха оповестени резултатите от държавните зрелостни изпити 2014 г.


7. Днес е изпитът по български език и литература в СУ

/Къде да уча?/ Кандидатстудентският изпит по български език и литература от редовната сесия в Софийския университет "Св. Климент Охридски" започва днес в 9.00 часа, съобщи пресцентърът на висшето училище.

8. Фалшив сайт пуска неверни оценки от матурите

/Къде да уча?/ Разпространяваната в момента информация, че на сайт са публикувани резултатите от държавните зрелостни изпити е невярна, а въпросната интернет страница няма нищо общо с Министерството на образованието и науката.


9. Спират бизнеса с учебниците

/Къде да уча?/ Спестените пари ще отидат за ремонт на школата

10. Училищата обявяват прием на деца в първи клас

/Къде да уча?/ Днес училищата ще обявяват приема на първокласници за учебната 2014/2015 година. Документите се подаваха от януари месец, а крайният срок бе 30 май.

Елате в .: BGtop.net :. Топ класацията на българските сайтове и гласувайте за този сайт!!!