ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 162 на МС от 23.07.2002 г. за приемане на Наредба за държавните изисквания за придобиване на висше образование на образователно-квалификационните степени

Публикувано на: 09.01.2007 | източник: МОН
Сподели в Svejo.net | Facebook| Последни новини

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 162 на МС от 23.07.2002 г. за приемане на Наредба за държавните изисквания за придобиване на висше образование на образователно-квалификационните степени

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 162 НА МС ОТ 23.07.2002 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА НАРЕДБА ЗА ДЪРЖАВНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОН- НИТЕ СТЕПЕНИ "БАКАЛАВЪР", "МАГИСТЪР" И "СПЕЦИАЛИСТ" Обн., ДВ, бр. 76 от 6.08.2002 г., в сила от 6.08.2002 г. кн. 9/2002 г., стр. 288 т. 4, р. 2, № 270а МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ ПОСТАНОВИ: Член единствен. Приема Наредба за държавните изисквания за придобиване на висше образование на образователно-квалификационните степени "бакалавър", "магистър" и "специалист". ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ § 1. Отменят се: 1. Наредбата за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалността "Биотехнологии" за образователно- квалификационните степени "бакалавър" и "магистър", приета с Постановление № 308 на Министерския съвет от 1997 г. (ДВ, бр. 63 от 1997 г.); 2. Наредбата за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалността "Стопанско управление" за образователно- квалификационните степени "бакалавър" и "магистър", приета с Постановление № 309 на Министерския съвет от 1997 г. (ДВ, бр. 63 от 1997 г.); 3. Наредбата за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалността "Библиотечно-информационни дейности" за образователно-квалификационната степен "бакалавър", приета с Постановление № 310 на Министерския съвет от 1997 г. (ДВ, бр. 63 от 1997 г.); 4. Наредбата за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалностите от професионално направление "Педагогика" за образователно-квалификационните степени "бакалавър" и "магистър", приета с Постановление № 316 на Министерския съвет от 1997 г. (ДВ, бр. 63 от 1997 г.); 5. Наредбата за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалността "Животновъдство", приета с Постановление № 357 на Министерския съвет от 1997 г. (ДВ, бр. 88 от 1997 г.); 6. Наредбата за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалностите "Технология на храните", "Технология на напитките" и "Технология на ароматно-вкусовите продукти" за образователно- квалификационните степени "бакалавър" и "магистър", приета с Постановление № 358 на Министерския съвет от 1997 г. (ДВ, бр. 88 от 1997 г.); 7. Наредбата за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалностите "Машиностроене и уредостроене", "Машиностроителна техника и технологии", "Транспортна техника и технологии", "Хидравлична и пневматична техника", "Земеделска техника и технологии" и "Минна техника и технологии" от професионално направление "Машинно инженерство", приета с Постановление № 376 на Министерския съвет от 1997 г. (ДВ, бр. 97 от 1997 г.); 8. Наредбата за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалността "Текстилна техника и технологии" от професионално направление "Текстилна техника и технологии", приета с Постановление № 377 на Министерския съвет от 1997 г. (ДВ, бр. 97 от 1997 г.); 9. Наредбата за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалностите "Електротехника" и "Електроенергетика и електрообзавеждане" от професионално направление "Електротехника и електроника", приета с Постановление № 378 на Министерския съвет от 1997 г. (ДВ, бр. 97 от 1997 г.); 10. Наредбата за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалностите "Електроника", "Комуникационна техника и технологии", "Компютърни системи и технологии" и "Автоматика, информационна и управляваща техника" от професионално направление "Електротехника и електроника", приета с Постановление № 379 на Министерския съвет от 1997 г. (ДВ, бр. 97 от 1997 г.); 11. Наредбата за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалността "Технология и управление на транспорта" от професионално направление "Общо инженерство", приета с Постановление № 380 на Министерския съвет от 1997 г. (ДВ, бр. 97 от 1997 г.); 12. Наредбата за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалността "Технология на материалите и материалознание" от професионално направление "Материали и материалознание", приета с Постановление № 381 на Министерския съвет от 1997 г. (ДВ, бр. 97 от 1997 г.); 13. Наредбата за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалностите от професионално направление "Туризъм" за образователно-квалификационна степен "специалист по...", приета с Постановление № 386 на Министерския съвет от 1997 г. (ДВ, бр. 97 от 1997 г.); 14. Наредбата за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалността "Авиационна техника и технологии", приета с Постановление № 388 на Министерския съвет от 1997 г. (ДВ, бр. 97 от 1997 г.); 15. Наредбата за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалностите "Топло- и ядрена енергетика" и "Топлотехника" от професионално направление "Топлинна техника и технологии", приета с Постановление № 389 на Министерския съвет от 1997 г. (ДВ, бр. 97 от 1997 г.); 16. Наредбата за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалността "Металургия" от професионално направление "Металургия", приета с Постановление № 390 на Министерския съвет от 1997 г. (ДВ, бр. 97 от 1997 г.); 17. Наредбата за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалностите от професионално направление "Обществени комуникации", приета с Постановление № 414 на Министерския съвет от 1997 г. (ДВ, бр. 106 от 1997 г.); 18. Наредбата за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалностите "Защита на националната сигурност" и "Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред" от професионално направление "Държава и право" за образователно- квалификационните степени "бакалавър" и "магистър", приета с Постановление № 421 на Министерския съвет от 1997 г. (ДВ, бр. 108 от 1997 г.); 19. Наредбата за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалността "Политология" за образователно- квалификационните степени "бакалавър" и "магистър", приета с Постановление № 424 на Министерския съвет от 1997 г. (ДВ, бр. 109 от 1997 г.); 20. Наредбата за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалността "Философия" за образователно- квалификационните степени "бакалавър" и "магистър", приета с Постановление № 138 на Министерския съвет от 1998 г. (ДВ, бр. 73 от 1998 г.); 21. Наредбата за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалността "Теология", приета с Постановление № 155 на Министерския съвет от 1998 г. (ДВ, бр. 82 от 1998 г.); 22. Наредбата за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалността "Фермерство" за образователно- квалификационна степен "специалист", приета с Постановление № 156 на Министерския съвет от 1998 г. (ДВ, бр. 82 от 1998 г.); 23. Наредбата за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалността "Българска народна хореография" от професионално направление "Музикално и танцово изкуство", приета с Постановление № 4 на Министерския съвет от 1998 г. (ДВ, бр. 8 от 1998 г.); 24. Наредбата за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалностите "Балетно изкуство (балетна педагогика, балетна режисура, балетознание)" от професионално направление "Музикално и танцово изкуство", приета с Постановление № 5 на Министерския съвет от 1998 г. (ДВ, бр. 8 от 1998 г.); 25. Наредбата за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалностите "Композиция", "Музикознание", "Дирижиране (оперно-симфонично, хорово, народни състави, духови оркестри)", "Музикално- сценична режисура", "Тонрежисура", "Инструментално изкуство - вид инструмент", "Класическо пеене", "Поп- и джазпеене", "Поп- и джазинструментално изкуство - вид инструмент" от професионално направление "Музикално и танцово изкуство", приета с Постановление № 6 на Министерския съвет от 1998 г. (ДВ, бр. 9 от 1998 г.); 26. Наредбата за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалностите от професионално направление "Театрално и филмово изкуство", приета с Постановление № 7 на Министерския съвет от 1998 г. (ДВ, бр. 9 от 1998 г.); 27. Наредбата за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалностите от професионално направление "Изобразителни изкуства", приета с Постановление № 8 на Министерския съвет от 1998 г. (ДВ, бр. 9 от 1998 г.); 28. Наредбата за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалността "Пожарна и аварийна безопасност" от професионално направление "Строителство", приета с Постановление № 13 на Министерския съвет от 1998 г. (ДВ, бр. 10 от 1998 г.); 29. Наредбата за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалностите от професионално направление "Педагогика на обучението по:", приета с Постановление № 27 на Министерския съвет от 1998 г. (ДВ, бр. 18 от 1998 г.); 30. Наредбата за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалността "Спорт" от професионално направление "Спорт" за образователно-квалификационните степени "бакалавър" и "магистър", приета с Постановление № 34 на Министерския съвет от 1998 г. (ДВ, бр. 19 от 1998 г.); 31. Наредбата за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалностите "Ядрена техника и ядрена енергетика" и "Инженерна физика" от професионално направление "Инженерна физика", приета с Постановление № 43 на Министерския съвет от 1998 г. (ДВ, бр. 22 от 1998 г.); 32. Наредбата за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалността "Корабоводене" от професионално направление "Корабоплаване", приета с Постановление № 170 на Министерския съвет от 1998 г. (ДВ, бр. 92 от 1998 г.); 33. Наредбата за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалността "Корабни машини и механизми" от професионално направление "Корабоплаване", приета с Постановление № 171 на Министерския съвет от 1998 г. (ДВ, бр. 94 от 1998 г.); 34. Наредбата за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалността "Корабостроене и морска техника" от професионално направление "Корабостроене", приета с Постановление № 172 на Министерския съвет от 1998 г. (ДВ, бр. 94 от 1998 г.); 35. Наредбата за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалността "Минерални технологии" от професионално направление "Минно инженерство", приета с Постановление № 173 на Министерския съвет от 1998 г. (ДВ, бр. 94 от 1998 г.); 36. Наредбата за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалностите от професионално направление "Библиотечно-информационни дейности" за образователно- квалификационна степен "специалист по", приета с Постановление № 174 на Министерския съвет от 1998 г. (ДВ, бр. 94 от 1998 г.); 37. Наредбата за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалността "Психология" от професионално направление "Психология", приета с Постановление № 194 на Министерския съвет от 1998 г. (ДВ, бр. 101 от 1998 г.); 38. Наредбата за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалността "Приложна геофизика" от професионално направление "Геоинженерство", приета с Постановление № 200 на Министерския съвет от 1998 г. (ДВ, бр. 105 от 1998 г.); 39. Наредбата за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалността "Разработка на полезни изкопаеми" от професионално направление "Минно инженерство", приета с Постановление № 201 на Министерския съвет от 1998 г. (ДВ, бр. 105 от 1998 г.); 40. Наредбата за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалностите от професионално направление "Икономика" за образователно-квалификационна степен "специалист", приета с Постановление № 202 на Министерския съвет от 1998 г. (ДВ, бр. 105 от 1998 г.); 41. Наредбата за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалността "Социални дейности" от професионално направление "Социални дейности" за образователно- квалификационна степен "специалист", приета с Постановление № 207 на Министерския съвет от 1998 г. (ДВ, бр. 108 от 1998 г.); 42. Наредбата за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалността "Културология" за образователно- квалификационните степени "бакалавър" и "магистър", приета с Постановление № 213 на Министерския съвет от 1998 г. (ДВ, бр. 115 от 1998 г.); 43. Наредбата за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по професионално направление "Икономика" за образователно- квалификационните степени "бакалавър" и "магистър" с професионална квалификация "икономист", приета с Постановление № 69 на Министерския съвет от 1996 г. (ДВ, бр. 30 от 1996 г.); 44. Наредбата за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалността "Горско стопанство" с професионална квалификация "инженер по горско стопанство", приета с Постановление № 237 на Министерския съвет от 1996 г. (ДВ, бр. 83 от 1996 г.); 45. Наредбата за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалността "Дървообработване и производство на мебели" с професионална квалификация "инженер по дървообработване и производство на мебели", приета с Постановление № 238 на Министерския съвет от 1996 г. (ДВ, бр. 83 от 1996 г.); 46. Наредбата за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалността "Екология и опазване на околната среда" с професионална квалификация "еколог", приета с Постановление № 241 на Министерския съвет от 1996 г. (ДВ, бр. 84 от 1996 г.); 47. Наредбата за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалностите от професионално направление "Социални дейности" за образователно-квалификационните степени "бакалавър" и "магистър" с професионална квалификация "социален работник", приета с Постановление № 273 на Министерския съвет от 1996 г. (ДВ, бр. 100 от 1996 г.); 48. Наредбата за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалности от професионално направление "История" за образователно-квалификационните степени "бакалавър" и "магистър", приета с Постановление № 154 на Министерския съвет от 1997 г. (ДВ, бр. 32 от 1997 г.); 49. Наредбата за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по професионално направление "Туризъм" за образователно- квалификационните степени "бакалавър" и "магистър", приета с Постановление № 155 на Министерския съвет от 1997 г. (ДВ, бр. 32 от 1997 г.); 50. Наредбата за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по професионално направление "Химия" за образователно- квалификационните степени "бакалавър" и "магистър" с професионална квалификация "химик", приета с Постановление № 156 на Министерския съвет от 1997 г. (ДВ, бр. 32 от 1997 г.); 51. Наредбата за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалността "География" с професионална квалификация "географ", приета с Постановление № 173 на Министерския съвет от 1997 г. (ДВ, бр. 35 от 1997 г.); 52. Наредбата за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалността "Геология" с професионална квалификация "геолог", приета с Постановление № 174 на Министерския съвет от 1997 г. (ДВ, бр. 35 от 1997 г.); 53. Наредбата за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалностите от професионално направление "Растениевъдство" с професионална квалификация "агроном", приета с Постановление № 175 на Министерския съвет от 1997 г. (ДВ, бр. 35 от 1997 г.); 54. Наредбата за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалностите от професионално направление "Филологии", приета с Постановление № 187 на Министерския съвет от 1997 г. (ДВ, бр. 39 от 1997 г.); 55. Наредбата за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалността "Международни отношения", приета с Постановление № 232 на Министерския съвет от 1997 г. (ДВ, бр. 42 от 1997 г.); 56. Наредбата за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалностите от професионално направление "Химични технологии" за образователно-квалификационните степени "бакалавър" и "магистър", приета с Постановление № 341 на Министерския съвет от 1997 г. (обн., ДВ, бр. 79 от 1997 г.; изм., бр. 48 от 1999 г.); 57. Наредбата за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалностите от професионално направление "Биология", приета с Постановление № 344 на Министерския съвет от 1997 г. (ДВ, бр. 79 от 1997 г.); 58. Наредбата за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалностите от професионално направление "Математика", приета с Постановление № 345 на Министерския съвет от 1997 г. (обн., ДВ, бр. 79 от 1997 г.; изм., бр. 77 от 2000 г.); 59. Наредбата за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалността "Физика", приета с Постановление № 346 на Министерския съвет от 1997 г. (ДВ, бр. 79 от 1997 г.); 60. Наредбата за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалностите от професионалните направления "Машинно инженерство", "Текстилна техника и технологии", "Топлинна техника и технологии", "Електротехника и електроника", "Металургия", "Химични технологии", "Биотехнологии и хранителни технологии", "Общо инженерство" и "Материали и материалознание" на образователно- квалификационна степен "специалист", приета с Постановление № 130 на Министерския съвет от 1999 г. (ДВ, бр. 59 от 1999 г.); 61. Наредбата за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалността "Електроинженерство" от професионално направление "Общо инженерство", приета с Постановление № 118 на Министерския съвет от 1999 г. (ДВ, бр. 55 от 1999 г.); 62. Наредбата за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалността "Общо машиностроене" от професионално направление "Общо инженерство", приета с Постановление № 117 на Министерския съвет от 1999 г. (ДВ, бр. 55 от 1999 г.); 63. Наредбата за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалността "Индустриален мениджмънт" от професионално направление "Общо инженерство", приета с Постановление № 116 на Министерския съвет от 1999 г. (ДВ, бр. 55 от 1999 г.); 64. Наредбата за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалността "Индустриално инженерство" от професионално направление "Общо инженерство", приета с Постановление № 114 на Министерския съвет от 1999 г. (ДВ, бр. 55 от 1999 г.); 65. Наредбата за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалността "Индустриална химия" от професионално направление "Химични технологии", приета с Постановление № 113 на Министерския съвет от 1999 г. (ДВ, бр. 55 от 1999 г.); 66. Наредбата за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалността "Публична администрация" на образователно- квалификационните степени "бакалавър" и "магистър", приета с Постановление № 115 на Министерския съвет от 1999 г. (ДВ, бр. 55 от 1999 г.); 67. Наредбата за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалността "Социология", приета с Постановление № 154 на Министерския съвет от 1998 г. (ДВ, бр. 82 от 1998 г.). § 2. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".


Стани приятел на "Къде да уча?" във facebook и препоръчай на своите приятели


Препоръчваме Ви:Последни новини

1. Какво е да учиш в Германия и кои са специалностите, които българските студенти предпочитат?

Интервю с Ели Тончева - управител на консултантска агенция за образование и езиково обучение в чужбина „Едланта“.

2. Дни на отворените врати в НПМГ - 4 и 5 ноември 2017 година

Уважаеми родители, седмокласници и всички любознателни ученици, съвсем скоро, на 4 и 5 ноември ще се проведат Дни на отворените врати в Националната природо-математическа гимназия “Академик Любомир Чакалов”.


3. Продават дипломи за средно срещу 900 лeва

/Къде да уча?/ Цената на тапиите за висше образование според специалността.
С името на автора на офертата валят и обяви за платена любов

4. Жителство за първолак

/Къде да уча?/ Брат и сестра до седми клас носят повече точки на кандидатите в някои школа


5. Без "Слаб 2" в клас, точки вместо шестици

/Къде да уча?/ Искат връщане на техникумите, настояват психолози да са класни ръководители

6. И езиковите гимназии с прием от пети клас

/Къде да уча?/ София. Езиковите гимназии също ще могат да приемат от пети клас както математическите, заяви председателят на образователната комисия Милена Дамянова. Тази възможност ще залегне в новия образователен закон, тъй като много езикови школа искали да им се позволи ранен прием.


7. Емилия Иванова: Изпит по професията вместо втора матура

/Къде да уча?/ Емилия Иванова е директор на Националната търговско-банкова гимназия, която миналата година отпразнува 100-годишен юбилей. Пред "Стандарт" тя коментира проблемите в професионалните гимназии и перспективите пред техните възпитаници.Копирано от standartnews.com

8. Връщат безплатното висше образование, ако работиш 5 години в България

/Поглед.инфо/ Висшето е на път да стане безплатно, при условие че студентът е теглил заем за следване и остане да работи в България поне 5 г. след завършването си. Това предвижда Стратегията за висше образование, която беше официално представена от служебния образователен министър Румяна Коларова и нейните заместници, пише "Монитор".


9. Очакваме с 8000 по-малко абитуриенти догодина

/Къде да уча?/ Учениците, които ще завършат училище догодина, са с 8000 по-малко от предшествениците си, информира вестник „Монитор“.

10. Експерти и политици обсъдиха образованието на дебат на Стандарт и БАН

/Къде да уча?/ Втората от серията дискусии "Дневният ред на България", организирани от в. "Стандарт" и Българската академия на науките, събра учени, преподаватели, администратори и политици в сградата на БАН. Копирано от standartnews.com
Елате в .: BGtop.net :. Топ класацията на българските сайтове и гласувайте за този сайт!!!