ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 125 на МС от 24.06.2002 г. за утвърждаване Класификатор на областите на висше образование и професионалните направления

Публикувано на: 09.01.2007 | източник: МОН
Сподели в Svejo.net | Facebook| Последни новини

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 125 на МС от 24.06.2002 г. за утвърждаване Класификатор на областите на висше образование и професионалните направления

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 125 НА МС ОТ 24.06.2002 Г. ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ КЛАСИФИКАТОР НА ОБЛАСТИТЕ НА ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ И ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ НАПРАВЛЕНИЯ Обн., ДВ, бр. 64 от 2.07.2002 г., в сила от 2.07.2002 г.; изм. с Решение № 10827 от 27.11.2003 г. на ВАС на РБ - бр. 106 от 5.12.2003 г., в сила от 5.12.2003 г.; изм., бр. 32 от 12.04.2005 г. МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ ПОСТАНОВИ: Член единствен. Утвърждава Класификатор на областите на висше образование и професионалните направления съгласно приложението. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ § 1. Отменя се Постановление № 86 на Министерския съвет от 1997 г. за утвърждаване на Държавен регистър на специалностите по образователно- квалификационни степени във висшите училища на Република България (обн., ДВ, бр. 24 от 1997 г.; изм. и доп., бр. 42 от 1997 г., бр. 76 от 1998 г., бр. 39 и 86 от 1999 г. и бр. 31 от 2000 г.). § 2. Постановлението се приема на основание чл. 9, ал. 3, т. 4 от Закона за висшето образование. § 3. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник". Приложение към член единствен (Изм. с Решение № 10827 на ВАС на РБ - ДВ, бр. 106 от 2003 г., в сила от 5.12.2003 г.; изм., бр. 32 от 2005 г.) Класификатор на областите на висше образование и професионалните направления ¤¤¤¤ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ў¤¤¤¤¤¤ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ Ши- ¦ Области на висше ¦ Ши- ¦ Професионални направления фър ¦ образование ¦ фър ¦ ¤¤¤¤Ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ў¤¤¤¤¤¤Ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 1. Педагогически науки 1.1. Теория и управление на образованието 1.2. Педагогика 1.3. Педагогика на обучението по ... ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 2. Хуманитарни науки 2.1. Филология 2.2. История и археология 2.3. Философия 2.4. Религия и теология ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 3. Социални, 3.1. Социология, антропология стопански и и науки за културата правни науки 3.2. Психология 3.3. Политически науки 3.4. Социални дейности 3.5. Обществени комуникации и информационни науки 3.6. Право 3.7. Администрация и управление 3.8. Икономика 3.9. Туризъм ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 4. Природни науки, 4.1. Физически науки математика и 4.2. Химически науки информатика 4.3. Биологически науки 4.4. Науки за земята 4.5. Математика 4.6. Информатика и компютърни науки ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 5. Технически науки 5.1. Машинно инженерство 5.2. Електротехника, електроника и автоматика 5.3. Комуникационна и компютърна техника 5.4. Енергетика 5.5. Транспорт, корабоплаване и авиация 5.6. Материали и материалознание 5.7. Архитектура, строителство и геодезия 5.8. Проучване, добив и обработка на полезни изкопаеми 5.9. Металургия 5.10. Химични технологии 5.11. Биотехнологии 5.12. Хранителни технологии 5.13. Общо инженерство ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 6. Аграрни науки 6.1. Растениевъдство и ветеринарна 6.2. Растителна защита медицина 6.3. Животновъдство 6.4. Ветеринарна медицина 6.5. Горско стопанство ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 7. Здравеопазване 7.1. Медицина и спорт 7.2. Стоматология 7.3. Фармация 7.4. (Изм. - ДВ, бр. 32 от 2005 г.) Обществено здраве 7.5. (Отм. с Решение № 10827 на ВАС на РБ - ДВ, бр. 106 от 2003 г., в сила от 5.12.2003 г.) 7.6. Спорт ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 8. Изкуства 8.1. Теория на изкуствата 8.2. Изобразително изкуство 8.3. Музикално и танцово изкуство 8.4. Театрално и филмово изкуство ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 9. Сигурност и 9.1. Национална сигурност отбрана 9.2. Военно дело ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤


Стани приятел на "Къде да уча?" във facebook и препоръчай на своите приятели


Препоръчваме Ви:Последни новини

1. Какво е да учиш в Германия и кои са специалностите, които българските студенти предпочитат?

Интервю с Ели Тончева - управител на консултантска агенция за образование и езиково обучение в чужбина „Едланта“.

2. Дни на отворените врати в НПМГ - 4 и 5 ноември 2017 година

Уважаеми родители, седмокласници и всички любознателни ученици, съвсем скоро, на 4 и 5 ноември ще се проведат Дни на отворените врати в Националната природо-математическа гимназия “Академик Любомир Чакалов”.


3. Продават дипломи за средно срещу 900 лeва

/Къде да уча?/ Цената на тапиите за висше образование според специалността.
С името на автора на офертата валят и обяви за платена любов

4. Жителство за първолак

/Къде да уча?/ Брат и сестра до седми клас носят повече точки на кандидатите в някои школа


5. Без "Слаб 2" в клас, точки вместо шестици

/Къде да уча?/ Искат връщане на техникумите, настояват психолози да са класни ръководители

6. И езиковите гимназии с прием от пети клас

/Къде да уча?/ София. Езиковите гимназии също ще могат да приемат от пети клас както математическите, заяви председателят на образователната комисия Милена Дамянова. Тази възможност ще залегне в новия образователен закон, тъй като много езикови школа искали да им се позволи ранен прием.


7. Емилия Иванова: Изпит по професията вместо втора матура

/Къде да уча?/ Емилия Иванова е директор на Националната търговско-банкова гимназия, която миналата година отпразнува 100-годишен юбилей. Пред "Стандарт" тя коментира проблемите в професионалните гимназии и перспективите пред техните възпитаници.Копирано от standartnews.com

8. Връщат безплатното висше образование, ако работиш 5 години в България

/Поглед.инфо/ Висшето е на път да стане безплатно, при условие че студентът е теглил заем за следване и остане да работи в България поне 5 г. след завършването си. Това предвижда Стратегията за висше образование, която беше официално представена от служебния образователен министър Румяна Коларова и нейните заместници, пише "Монитор".


9. Очакваме с 8000 по-малко абитуриенти догодина

/Къде да уча?/ Учениците, които ще завършат училище догодина, са с 8000 по-малко от предшествениците си, информира вестник „Монитор“.

10. Експерти и политици обсъдиха образованието на дебат на Стандарт и БАН

/Къде да уча?/ Втората от серията дискусии "Дневният ред на България", организирани от в. "Стандарт" и Българската академия на науките, събра учени, преподаватели, администратори и политици в сградата на БАН. Копирано от standartnews.com
Елате в .: BGtop.net :. Топ класацията на българските сайтове и гласувайте за този сайт!!!