Вузовете започнаха с приемните изпити

Публикувано на: 08.01.2014 | източник: Труд
Сподели в Svejo.net | Facebook| Последни новини

Изпит до изпит - това очаква учениците и кандидат-студентите през първата половина на новата година. Изненади в броя и вида им няма да има. Очакват се такива само в резултатите, които от години вървят уверено в посока надолу.

 Образователното министерство едва ли ще успее да промени нещо в учебните програми, методите на преподаване и изискванията към училищата.

Министерството може единствено да смени скалата на оценяване, така че по-малко точки да носят по-висок успех и излагацията да е по-малка за випуска. На този етап обаче експертите на образователното министерство не са готови на подобни отстъпки. Изпитите за учениците са през май.

И ако до тях има още време, то основните вузове вече обявиха план приема си за 2014 г. Изпитите стартират през март-април.

Битката за студентите ще е оспорвана, защото випускът е от... младежи. Едва половината от тях се насочват към вуз, а по правило от тази половинка поне половината изкарват двойки. Ето защо вузовете продължават да приемат масово само с матури.
Софийският университет тази година изненада всички и обяви правилата за новата си кампания още през декември. От 17 февруари до 7 март е срокът за подаване на молби за явяване на изпит от първата сесия. Самата тя е от 16 март до 27 април.

Изпитът по български език и литература е на 6 април, а по история на 13 април. За втората сесия подаването на документи е до 23 май. Изпитите му са между 1 и 29 юни. Класиранията традиционно са три, но вузът изчаква и тези, които се явяват на поправителен на матурите през август. Подаването на документи за кандидатстване по специалности ще е от 23 юни до 5 юли.

Почти всички университети имат опция за подаване на документите онлайн чрез страниците си в интернет. Много внимателно обаче попълвайте документите си. Най-малкото невнимание може да ви коства цялата кандидатстудентска кампания.
Оставяйте коректно телефон за връзка, защото служителите от учебните отдели се обаждат при проблеми.

Също така следете внимателно сроковете, за да не се окаже, че само сте мислели да следвате. След като си вземете изпитите, не забравяйте, че трябва да подадете документи за класиране.

Конкурсите за инженери тръгват от април

Матурата по български език и литература остава вход за Техническия университет в София, нищо че продължава да звучи нетрадиционно за специалностите, които се преподават в него. Разбира се, признават се и бележките от държавните изпити по математика и по физика. Вузът вече обяви началото на кампанията си по прием. Датите са 5, 12, 26 и 14 юли. За специалността “Инженерен дизайн” се кандидатства само с изпити по рисуване и композиция. От 2 юни до 4 юли 2014 г. се организират интензивни кандидатстудентски подготвителни курсове по тези два предмета. Те ще се провеждат в рамките на 5 работни седмици без събота и неделя. Датите на двата изпита ще бъдат обявени по-късно.

Във вуза най-търсени са специалностите от направленията “Машинно инженерство”, “Електротехника, електроника и автоматика”, “Комуникационна и компютърна техника”, “Енергетика”, “Транспорт, корабоплаване и авиация”, “Общо инженерство”.
Във всички специалности има програми не само на български език, но и на френски, немски и английски език. На сайта на висшето училище www.tu-sofia.bg можете да намерите всички примерни тестове за изпитите, които могат да ви помогнат в подготовката.

Всяка събота до края на март има т.нар. съботен университет, в който се преподава математика. А от началото на март ще има и курсове в неделя, както и интензивни занимания през пролетната ваканция.

Всеки месец сесии в УНСС

В УНСС подаването на документи за единния електронен тестов изпит започва още от 6 април. А първият изпит е на 27 януари. След това сесии има всеки месец - до юни, когато на 9-и е последното препитване.

На тях могат да се явяват както завършили предишни години, така и абитуриентите, които още не са полагали изпити. Програмите в предварителните и в редовната лятна сесия на конкурсите е една и съща.

Всички кандидати обаче трябва да знаят, че ако нямат поне успех “добър” в дипломата си, не могат да подават документи в УНСС. Иначе изпитът има две части. Първата е по български език и математика и е обща за всички. Втората или специалната част е по предмет, избран от кандидата - литература, география, маматематика и история. Има и тест по чужд език.

Една дата - много тестове в Търново

Великотърновският университет е другият от големите вузове, които вече са обявили кандидат-студентската си кампания. Предварителната сесия за отсяване на новите първокурсници започва през април. На 13 април са препитванията по български език, математика, история, английски език, музика и физическо възпитание.

На 26 април са изпитите за факултетите по изкуства - живопис, графика, рисуване, скулптура и т.н. На тази дата има и тест по история, а на следващия ден - тест по география.

Документите за явяване на тази сесия се подават от 4 март до 1 април.
Датите на лятната юнска сесия още не са оповестени, но класиранията ще са веднага след края им. По традиция те ще са три.

Висшето училище признава и оценките от зрелостните изпити като вход за специалностите си.

През март има и подготвителни курсове за явяване на изпитите. Такива ще се провеждат и през април преди лятната изпитна сесия, обясниха от висшето училище.

Въпроси и преразказ за миниматурите

Май е решаващият месец за учениците от 4-ти, 7-и и 12-и клас. Вече от няколко години това е времето, в което се провеждат националното външно оценяване (НВО) и държавните зрелостни изпити (ДЗИ). Промени във формата и изискванията към учениците няма да има, обясниха от образователното министерство пред “Труд”.

Външното оценяване за малчуганите ще има само информативен характер за работата на системата, а няма да влиза като оценка в бележниците и през тази година. Резултатите от предишните миниматури обаче показват трайна тенденция към спад в знанията на учениците. Повечето от тях покриват средно 70-80 процента от основното, което трябва да са научили от 1 до 4 клас, напомниха експерти. А разликата между оценките, постигнати в 4-ти клас и тези на изпитите в 7-и, е сериозна: през 2010 г. четвъртокласниците успяват 71,05% по български език, а в 7-и клас същите деца вече имат 47,72% постижения при решаването на теста.

По математика разликата между 4-ти и 7-и клас е 30%. Изпитите тази година трябва да покажат дали има промяна в негативната тенденция в резултат от взети мерки по училища.

Децата в 4-ти клас ще

държат 4
изпита

- по български език, по математика, по човек и природа и човек и общество. По първия въпросите от теста са 11, като единият от тях е диктовка. По математика се решават 19 задачи, сред които има такива: “За овощна градина купили 170 вишневи дръвчета, 3 пъти повече ябълкови и 450 кайсиеви дръвчета. Колко дръвчета общо са купили?”
Толкова са и задачите в тестовете по другите два предмета. Времето за решаването им е колкото един учебен час.

За кандидат-гимназистите от 7 клас изпитите от НВО са задължителни. Те са и вход за професионалните и профилираните паралелки.

Христо Ботев, Иван Вазов, Алеко Константинов, Пенчо Славейков, Пейо Яворов, Елин Пелин, Йордан Йовков са авторите, включени в теста за седмокласниците на външното оценяване.

Изпитът е от две части - първата е задължителна за всички, а втората е важна за онези, които искат да кандидатстват в профилираните и професионалните училища. Първата е тест, за който времето е 60 минути, задачите са 25, а максималният брой точки е 65. За втората времето е 90 минути, а броят точки - 35. За това време се пише преразказ върху непознат текст. По математика изпитът също е от две части - първата включва 20 задачи и броят на точките е 65, а втората е с четири задачи за 35 точки.

Запазва се
правилото

- след излизане на оценките да се подават документите с реда на желаните паралелки и училища.

Класиранията са три според графика, утвърден от министъра на образованието проф. Анелия Клисарова. Първото е на 26 юни, а следващите са 4 и 17 юли.

Все още не е определен държавният план-прием по училища. Топ паралелките по правило приемат около 185 деца.

Две сесии за зрелостницит

В същите дни, в които са изпитите за седмокласниците, са и тези за зрелостниците - 21 и 23 май.

Всички дванайсетокласници трябва да подадат документи, че искат да държат матури от 10 до 21 март. Втората е задължителна, но е по избран от ученика предмет. Той може да бъде такъв, по който ще се кандидатства в университет. Защото всички вузове, без медицинските, признават като вход оценката от зрелостния изпит. Разбира се, трябва да се внимава за различните специалности какъв процент към състезателния бал носи тази оценка.

Има и втора сесия. Тя е през август - на 28 и 29, когато са препитванията по български език и по втората матура. Без оценка от тези два изпита няма диплом за средно образование.

Най-слабото място през м.г. на матурите бе пунктуацията. Все по-малко ученици решават вярно задачите за правилно прилагане на пунктуационните правила - 62% през 2013 г. в сравнение с 68% през 2012 г. Увеличава се броят на зрелостниците, които не могат да работят с текст. Учениците не могат да формулират собствена теза и да я защитят дори в рамките на 3-4 изречения. Едва една пета от гимназистите успяват да напишат кратко и сбито резюме по текст. Най-трагично е положението по география - над 25% от избралите матурата по този предмет са със слаби оценки през 2013 г. Средният успех на випуска е 4,73.

Първи в списъка на училищата с най-висок успех на учениците си е Американският колеж в София - с най-високи резултати и от двата държавни зрелостни изпита. Следва 91-ва немска езикова гимназия в София, 164-та ГИЕ “М. Сервантес” в София, Езикова гимназия “Пловдив” в Пловдив, Първа езикова гимназия във Варна, ГПЧЕ “Христо Ботев” в Кърджали, СОУ “Отец Паисий” в Кирково, 9 ФЕГ “А. Ламартин” в София, I АЕГ в София, СОУ “С. Ценов Савов” в Пирдоп.

Предварителна проверка срещу 15 лева

Родителите отдавна са записали децата си на частни уроци. Тарифата е между 5 и 15 лева на урок, а ако учителят идва в дома на детето, се доплащат по 3 лева на час.

От образователното министерство твърдят, че няма нужда от допълнителна подготовка за решаване на тестовете. През м.г. обаче скалата за оценяване на резултатите в 7-и клас бе променена и за тройка изискването беше 18 точки.
Това свали успеха на випуска и изплаши родителите. Нищо че накрая всички деца бяха приети в т.нар. елитни училища.

Голяма част от образователните центрове предлагат пакети от уроци, чиято обща цена е между 400 и 600 лева. Ако по някаква причина не сте успели да изпратите детето си на частни уроци, има шанс то да провери знанията си преди изпита.
 В същите тези школи срещу 15 лева правят пробни изпити. Достатъчно е само да проверите датите и можете да регистрирате ученика онлайн за препитването.
Така ще сте наясно дали има нужда да учи повече за мечтаната от вас езикова гимназия.


Стани приятел на "Къде да уча?" във facebook и препоръчай на своите приятели


Препоръчваме Ви:Последни новини

1. Какво е да учиш в Германия и кои са специалностите, които българските студенти предпочитат?

Интервю с Ели Тончева - управител на консултантска агенция за образование и езиково обучение в чужбина „Едланта“.

2. Дни на отворените врати в НПМГ - 4 и 5 ноември 2017 година

Уважаеми родители, седмокласници и всички любознателни ученици, съвсем скоро, на 4 и 5 ноември ще се проведат Дни на отворените врати в Националната природо-математическа гимназия “Академик Любомир Чакалов”.


3. Продават дипломи за средно срещу 900 лeва

/Къде да уча?/ Цената на тапиите за висше образование според специалността.
С името на автора на офертата валят и обяви за платена любов

4. Жителство за първолак

/Къде да уча?/ Брат и сестра до седми клас носят повече точки на кандидатите в някои школа


5. Без "Слаб 2" в клас, точки вместо шестици

/Къде да уча?/ Искат връщане на техникумите, настояват психолози да са класни ръководители

6. И езиковите гимназии с прием от пети клас

/Къде да уча?/ София. Езиковите гимназии също ще могат да приемат от пети клас както математическите, заяви председателят на образователната комисия Милена Дамянова. Тази възможност ще залегне в новия образователен закон, тъй като много езикови школа искали да им се позволи ранен прием.


7. Емилия Иванова: Изпит по професията вместо втора матура

/Къде да уча?/ Емилия Иванова е директор на Националната търговско-банкова гимназия, която миналата година отпразнува 100-годишен юбилей. Пред "Стандарт" тя коментира проблемите в професионалните гимназии и перспективите пред техните възпитаници.Копирано от standartnews.com

8. Връщат безплатното висше образование, ако работиш 5 години в България

/Поглед.инфо/ Висшето е на път да стане безплатно, при условие че студентът е теглил заем за следване и остане да работи в България поне 5 г. след завършването си. Това предвижда Стратегията за висше образование, която беше официално представена от служебния образователен министър Румяна Коларова и нейните заместници, пише "Монитор".


9. Очакваме с 8000 по-малко абитуриенти догодина

/Къде да уча?/ Учениците, които ще завършат училище догодина, са с 8000 по-малко от предшествениците си, информира вестник „Монитор“.

10. Експерти и политици обсъдиха образованието на дебат на Стандарт и БАН

/Къде да уча?/ Втората от серията дискусии "Дневният ред на България", организирани от в. "Стандарт" и Българската академия на науките, събра учени, преподаватели, администратори и политици в сградата на БАН. Копирано от standartnews.com
Елате в .: BGtop.net :. Топ класацията на българските сайтове и гласувайте за този сайт!!!