СУ прие декларация за радикална промяна в политиката за висше образование и наука

Публикувано на: 29.03.2013 | източник: Академика
Сподели в Svejo.net | Facebook| Последни новини

С 31 гласа „за“ Академическият съвет на СУ „Св. Климент Охридски“ прие днес Декларация на академичната общност.

С нея е изпълнено решението, взето на заседанието на Академическия съвет на 26 февруари 2013 г., с което ректорът на Софийския университет проф. Иван Илчев беше упълномощен да  създаде група от преподаватели и представители на студентските организации, която да подготви искания на академичната общност за бърза и радикална промяна в политиката за висше образование и наука, насочена към преодоляване на изоставането, което ни застрашава с колапс на качеството на образованието.

Ректорът на Софийския университет проф. Иван Илчев подчерта по време на обсъждането на заседанието на Академическия съвет, че не е било трудно декларацията да бъде направена, тъй като за съжаление досега са правени много подобни документи и обърна специално внимание на факта, че това не е конфронтационна декларация и голяма част от включените в нея искания могат да бъдат свършени или поне започнати от служебното правителство. Той припомни, че в момента започва работата по закона за бюджета и тези месеци не трябва да бъдат пропуснати.

“Разчитаме на това, че правителството беше създадено под егидата на президента на републиката, а президентът на републиката нееднократно е заявявал, че за него образованието, науката и иновациите са основен приоритет. Така че ние искаме да покажем кое според академичната общност на Софийския университет куца в тази политика и трябва да бъде оправено бързо“, каза проф. Иван Илчев.

Ректорът съобщи, че ще бъде поискана среща с президента Росен Плевнелиев, на когото представители на Академическия съвет и студентската общност ще връчат декларацията, чийто текст публикуваме:

“Д Е К Л А Р А Ц И Я

НА АКАДЕМИЧНАТА ОБЩНОСТ – ПРЕПОДАВАТЕЛИ И СТУДЕНТИ,

НА СОФИЙСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ”

Тежката социална криза и кризата на ценностите показват, че посоката, в която се развива българското общество през последните години е погрешна. Академичната общност на Софийския университет „Св. Климент Охридски” е силно разтревожена от продължаващата липса на утвърдена държавна политика за реформиране на висшето образование и науката. Държавата абдикира все повече от поетите от България ангажименти в областта на образованието, което е в противоречие и със Стратегия „Европа 2020”. Явен е стремежът финансирането на висшето образование да се прехвърли върху плещите на семействата на студентите и цялата академична общност. Мизерното и по най-ниски европейски стандарти финансиране на висшите училища, в частност на Софийския университет, е допълнително намалено през последните четири години.

Настояваме правителството в сътрудничество с висшите училища и БАН да разработи национален план за изграждане на общество на знанието в България, т. е. план за действие за развитие на висшето образование, науката, иновациите и технологиите. Този план трябва да отразява стратегическите цели, приоритети и направления в съответствие със стратегическите документи на Европейския съюз. Да се положат всички усилия за създаване на оперативна програма „Образование и наука” в тясно сътрудничество с висшите училища и БАН.

Настояваме  правителството да предложи спешни мерки за прекратяване на девалвацията на академичните степени и длъжности като задължителни минимални национални критерии, национална листа от рецензенти и контролен орган по процедурата.

Настояваме правителството да включи в бюджета на Република България за 2014 г. средства за висше образование и наука в съответствие с европейските стандарти, съобразени с отговорностите на всеки университет и с качеството на обучението.

Настояваме да се прекрати практиката средствата за стипендии и социално-битови разходи на студентите да бъдат включвани в общата субсидия на висшите училища за образование и наука.

Настояваме да се замразят на сегашните нива студентските такси, които и сега са високи за общия стандарт на живота в страната.

Настояваме да се определи адекватна държавна субсидия за издръжката на студент въз основа на реалните разходи за обучение. През последните три години базовият норматив за издръжка на обучението на един студент е 693 лева, което е с близо една трета по-малко от размера на норматива през 2009 г. – 963 лева. Необходимо е да се определи норматив, равен поне на нивото на норматива от 2009 г., като се отчете и натрупаната за четири години инфлация. Без това качеството на образователния процес не може да бъде осигурено.

Настояваме да се изпълнят изискванията на закона и да се определи коефициент, отразяващ качеството на образованието в съответствие с чл. 91, ал. 2, т. 3 от Закона за висшето образование, който да позволи ежегодно диференциране на финансирането на висшите училища по професионални направления.

Настояваме да се изпълнят изискванията на чл. 91, ал. 3 от Закона за висшето образование, в университетите, особено в изследователските университети, най-големият от които е Софийският университет, размерът на субсидията за научноизследователска дейност да бъде не по-малко от 10 на сто от издръжката на обучението.

Настояваме финансирането на научноизследователската дейност да се обвърже с нейното качество и резултати, например с наукометричните показатели на университетите, и/или с броя на преподавателите (докторантите, друг показател), а не с броя на студентите. Изследователската дейност следва да се превърне в централен академичен приоритет. Ако това не е по силите на всички висши училища, следва да се въведе диференциация на институциите за висше образование съобразно научната им продуктивност, като научното финансиране, магистърските и докторантските програми се съсредоточат в институциите, в които се извършва интензивна изследователска дейност.

Настояваме да се осигури отделно допълнително финансиране по опазване и поддържане на сградите – паметници на културата, предоставени за управление на университетите. Софийският университет се грижи за девет национални паметници на културата с първостепенно значение и десет други паметници на културата. Не е по силите на един университет да поддържа това национално богатство самостоятелно със субсидия, формирана от издръжка на студент, еднаква за всички университети. Състоянието на тези сгради, строени през миналия и предходния век по отношение на енергийна ефективност, инсталации, фасади, дограма и естетика е тежко, те се нуждаят от неотложни ремонти, които изискват отделяне на сериозен финансов ресурс. Този проблем стои и пред НХА и някои други висши училища.

Настояваме за допълнително финансиране за Университетската библиотека. Нейната сграда е “национален паметник на културата”. Библиотеката притежава фонд от над 2.5 млн. заглавия – втора по книжовно богатство след Народната библиотека, а по брой читатели е най-голяма в страната. На практика, Университетът е призван да поддържа, стопанисва и развива образователен, научен и културен център с национално и обществено значение от същата субсидия за обучение, с която разполага и най-малкият университет у нас.

Нашите искания не са нови. Те са поставяни многократно пред няколко правителства. Никой не е оспорвал тяхната правота, но проблемите не бяха решени и дори законовите изисквания за финансирането не бяха изпълнени. След трайното намаление на субсидията през последните четири години с 30 процента университетите са на ръба на финансов колапс. През тези четири години Софийският университет е свел разходите си до абсолютния минимум, спестявайки по над 15 милиона лева годишно. Не можем да отделяме средства за книги, апаратура и елементарни ремонти. Въпреки поскъпването на живота заплатите не са увеличавани от 2008 г. Трупаме задължения за режийни разходи. Работим, водени единствено от любов към знанието и чувство за отговорност към младите хора – две качества, които политиците не показаха.

Настъпва моментът, в който академичната ни толерантност се изчерпи. Не можем да изчакваме избора на парламент и правителство, защото бюджетът се изготвя сега. Ще призовем към солидарност другите университети, защото проблемите са общи, и сме убедени, че те ще застанат редом с нас.

Настояваме пред служебното правителство за незабавно изпълнение на нашите искания, много от които се изискват и от Закона за висшето образование.

Настояваме веднага след изборите Народното събрание и новото правителство да продължат това изпълнение.

Ако това не се случи, Софийският университет „Св. Климент Охридски” ще покаже по категоричен начин, че досега се е въздържал от протести не защото няма нужната сила за тях, а защото има опасност тази сила да се окаже твърде голяма.

Отдел „Информация и връзки с обществеността”

Софийски университет “Св. Климент Охридски”


Стани приятел на "Къде да уча?" във facebook и препоръчай на своите приятели


Препоръчваме Ви:Последни новини

1. Какво е да учиш в Германия и кои са специалностите, които българските студенти предпочитат?

Интервю с Ели Тончева - управител на консултантска агенция за образование и езиково обучение в чужбина „Едланта“.

2. Дни на отворените врати в НПМГ - 4 и 5 ноември 2017 година

Уважаеми родители, седмокласници и всички любознателни ученици, съвсем скоро, на 4 и 5 ноември ще се проведат Дни на отворените врати в Националната природо-математическа гимназия “Академик Любомир Чакалов”.


3. Продават дипломи за средно срещу 900 лeва

/Къде да уча?/ Цената на тапиите за висше образование според специалността.
С името на автора на офертата валят и обяви за платена любов

4. Жителство за първолак

/Къде да уча?/ Брат и сестра до седми клас носят повече точки на кандидатите в някои школа


5. Без "Слаб 2" в клас, точки вместо шестици

/Къде да уча?/ Искат връщане на техникумите, настояват психолози да са класни ръководители

6. И езиковите гимназии с прием от пети клас

/Къде да уча?/ София. Езиковите гимназии също ще могат да приемат от пети клас както математическите, заяви председателят на образователната комисия Милена Дамянова. Тази възможност ще залегне в новия образователен закон, тъй като много езикови школа искали да им се позволи ранен прием.


7. Емилия Иванова: Изпит по професията вместо втора матура

/Къде да уча?/ Емилия Иванова е директор на Националната търговско-банкова гимназия, която миналата година отпразнува 100-годишен юбилей. Пред "Стандарт" тя коментира проблемите в професионалните гимназии и перспективите пред техните възпитаници.Копирано от standartnews.com

8. Връщат безплатното висше образование, ако работиш 5 години в България

/Поглед.инфо/ Висшето е на път да стане безплатно, при условие че студентът е теглил заем за следване и остане да работи в България поне 5 г. след завършването си. Това предвижда Стратегията за висше образование, която беше официално представена от служебния образователен министър Румяна Коларова и нейните заместници, пише "Монитор".


9. Очакваме с 8000 по-малко абитуриенти догодина

/Къде да уча?/ Учениците, които ще завършат училище догодина, са с 8000 по-малко от предшествениците си, информира вестник „Монитор“.

10. Експерти и политици обсъдиха образованието на дебат на Стандарт и БАН

/Къде да уча?/ Втората от серията дискусии "Дневният ред на България", организирани от в. "Стандарт" и Българската академия на науките, събра учени, преподаватели, администратори и политици в сградата на БАН. Копирано от standartnews.com
Елате в .: BGtop.net :. Топ класацията на българските сайтове и гласувайте за този сайт!!!