Как да следваме в Германия?Кандидатстване с немски и английски език.

Описание:

СЛЕДВАНЕ В ГЕРМАНИЯ STUDIUM IN DEUTSCHLAND - с немски език STUDY IN GERMANY - с английски език Много Ви се иска да следвате в чужбина, но не смеете да си го помислите, защото смятате, че са нужни много пари, за да си позволите това. Сигурно ви е минавала мисълта за следване в Германия, но сте я отхвърляли, защото не сте завършили немска гимназия и не сте сигурни дали ще ви допуснат до следване в Германия с Вашия добър или дори слаб немски? Може би знаете добре английски и дори не предполагате, че и в Германия може да се следва с английски език? Може би вече следвате, или дори сте завършили едно висше образование в България и не знаете, че може да продължите да следвате в Германия. Наскоро “Дойче веле” съобщи, че българите държат рекорда по брой на чужди студенти в Германия.10 000 наши студенти учат в германски висши учебни заведения. Защо и Вие да не сте един от тях? Следването в Германия е страхотна възможност за Вас и има много ПРЕИМУЩЕСТВА : * Следването в Германия в държавните университети и висши учебни заведения е БЕЗПЛАТНО. Заплаща се малка семестриална такса,която е различна за различните университети. В тази такса в повечето случаи се включва и т.нар. семестриален билет, т.е. безплатно ползване на градския транспорт. * Кандидатстването във висшите учебни заведения (ВУЗ) в Германия е БЕЗ ПРИЕМЕН ИЗПИТ ПО СПЕЦИАЛНОСТТА, (т.е. приемът е “по документи” ). Изключение правят ВУЗ по музика и изкуствата,както и ограничен кръг специалности, при които се изисква доказване на някакви умения. * НЯМА ОГРАНИЧЕНИЯ за броя на ВУЗ, в които кандидатствате. * Във всеки университет може да се кандидатства за 2 специалности: първо и второ желание. * Кандидатстването не е само един път в годината, както е познато в България. По принцип в Германия може да се кандидатства за ЛЕТЕН и ЗИМЕН семестър (т.е. 2 пъти в годината), стига за дадената специалност в съответния ВУЗ да е представена тази възможност. * В Германия могат да кандидатстват и студенти от български ВУЗ. Особено след успешно завършен II курс в България приемът в германските ВУЗ е по-лесен, а и в някои от тях могат да Ви признаят и повечето от положените вече в България изпити. * В случай, че имате вече придобита академична степен в България, можете да кандидатствате за прием в по-висока степен, за следдипломна квалификация или да станете докторант. * В Германия можете да кандидатствате и с ДОБЪР АНГЛИЙСКИ език. Има специалности, в които се приемат само студенти с английски език, без да се изискват първоначални познания по немски език. * В Германия могат да се изучават много интересни специалности, които все още не се изучават у нас. * Висшето образование в Германия все повече се интернационализира. От няколко години в повечето ВУЗ са въведени и обичайните за англоезичната система международно признати академични степени Бакалавър и Магистър ( Master). Това позволява и по-лесното признаване на досега положени изпити и изучавана учебна програма. За много специалности , т.нар. “интернационални” специалности, е предвидена и възможността 1 или 2 семестъра да се провеждат в чужбина, в реномирани партньорски висши учебни заведения,най-често в САЩ, Англия или западноевропейска страна.За някои от тези специалности дори е предвидена възможността за двойно дипломиране, т.е. да получите диплома от германския и от партньорския чуждестранен университет. * И най-важното : получавате висококвалифицирано обучение, международно признато и престижно образование, усъвършенствате и владеете перфектно немски език, установявате интересни и важни контакти още по време на следването, които ще Ви бъдат необходими за по-нататъшното професионално развитие и с това създавате отлична основа за бъдещата Ви лична и професионална реализация. С две думи, следването в Германия e достъпно за нас. Няма никакви специални или допълнителни изисквания към българските граждани желаещи да кандидатстват в Германия, които да са извън общоприетите за кандидатстване и следване в Германия. СПЕЦИФИЧНИ ОСОБЕНОСТИ От друга страна, немските ВУЗ са АВТОНОМНИ. Много решения не се вземат централно от Министерството на образованието на ФР Германия, а от самото ВУЗ. Няма еднозначни правила /с изключение на принципните положения/, които да са валидни за абсолютно всички ВУЗ. Изискванията, критериите, а понякога и тълкуването на даден казус варират за различните федерални провинции и за различните университети ПРЕДПОСТАВКИ ЗА УСПЕШНО КАНДИДАТСТВАНЕ Успешното кандидатстване предполага точно познаване на разпоредбите и критериите на отделните учебни заведения, точния им анализ и съпоставка с Вашите дадености като образование, успех, ниво на езикови познания, стриктното представяне на всички необходими документи и точното и обмислено попълване на формулярите за кандидатстване. Успешният прием предполага освен всичко това и познаването на много тънкости и трикове. В някои университети могат да Ви признаят дипломата от средното образование за директен прием, а в друго- не, и да изискват първо да посещавате Щудиенколег / подготвителен колеж/. Различно е и нивото на немски езикови познания, с които можете да кандидатствате в различните ВУЗ. Режимът на прием за отделни специалности се променя за всеки семестър. В някои ВУЗ сроковете за кандидатстване са различни от общоприетите, или пък за някои от специалностите има такива различия. В някои случаи сроковете за кандидатстване в Щудиенколег са по – ранни от тези за кандидатстване в съответния университет. Информацията,която трябва да проучите и анализирате, е огромна по обем и непрекъснато се актуализира.Ненапразно всички немски ВУЗ и институциите,свързани с висшето образование в Германия, препоръчват да започнете проучването и подготовката за следване в Германия минимум една година преди кандидатстването,като изяснявате всеки отделен въпрос със съответния университет. Като се има предвид, че по последни данни в Германия има 350 висши учебни заведения, е ясно,че детайлното познаване на тази материя изискват огромен разход на време и доста средства. Но дори и тогава дали ще сте наясно с тънкостите, с практическото решаване на отделните казуси при цялото многообразие от варианти? Знаем това от собствен опит – първоначално при кандидатстването на нашите собствени деца в Германия преди години , впоследствие и при помощта, която оказвахме на много наши близки и познати за успешното им кандидатстване и прием в различни университети в Германия. Натрупвайки сериозен и теоретичен, и практически опит, и осъзнавайки безспорната необходимост от наистина сериозна професионална и квалифицирана помощ за кандидатите за следване в Германия в целия този сложен процес, създадохме нашия консултантски център. Насочихме усилията си, за да можем да обхванем, систематизираме, анализираме и класифицираме цялата тази огромна по обем, многообразна и непрекъснато променяща се информация. За да можем да Ви помогнем във всеки един етап от Вашето кандидатстване : с информация, проучване,препоръки, практически съвети и помощ. За да съкратим Вашия път към желаната цел .Защото Вашата най-важна задача сега е да завършите успешно и с възможно най-високи оценки, както и да доусъвършенствате познанията си по немски език, ако е необходимо, за да сте достатъчно конкурентноспособни при класирането ; а времето, прекарано в дълги и в повечето случаи хаотични проучвания само ще Ви отклони от тази задача и ще Ви отдалечи от целта. Ние знаем, че вашите родители са ангажирани хора, те нито са в състояние да посветят много месеци изцяло на тези проучвания, нито ще им бъде финансово изгодно да звънят постоянно до стотиците университети в Германия и да се лутат от телефон на телефон, от отдел на отдел, за да намерят отговарящия за даден конкретен въпрос служител и да получат интересуващия Ви отговор. Друг е въпросът, дали всички знаят перфектно немски, за да се справят с трудната и специфична терминология, свързана с разпоредбите, процедурите, критериите и документацията ? Кой би могъл да ви предпази от всички заблуди, слухове, истории, които се разказват от уста на уста, от чуто-недочуто,разбрано-недоразбрано, разказано и препредадено, доукрасено,променено, чуто от Ваши близки и познати, които имали познати, които кандидатствали или вече следват в Германия? Доколко тази информация е напълно достоверна? Дори и да е вярна, тя може да се отнася за съвсем различен от Вашия случай, а конкретно за Вас нещата да стоят по съвсем друг начин. Ние можем да Ви предпазим и от вземането на грешни решения,така че да не се окаже след време, че сте тръгнали по погрешен път и в крайна сметка въпреки многото изразходвани средства и време не са Ви приели да следвате. И то не защото нямате качества, а защото сте подходили неправилно поради непознаването на детайлите и тънкостите по някои основни въпроси. След като сами сме изминали многократно целия този безкраен лабиринт и познаваме всички препятствия, проблеми и подводни камъни, защо да не го спестим на други след нас? Правим го и с много любов, защото сме сигурни, че нашите, българските младежи, са добри, умни, интелигентни, страшно способни и заслужават най-доброто и като образование, и като лична и професионална реализация. В целия този процес разчитаме и на достоверна, навременна и компетентна информация и от многобройните студенти, на които сме помогнали при кандидатстването и които понастоящем следват успешно в много университети из цяла Германия. Нашите преимущества са: - Детайлното и задълбочено познаване на цялата материя,свързана с кандидатстването и следването в Германия, на разпоредбите и критериите на отделните ВУЗ, - непрекъснатото актуализиране,систематизиране и анализиране на информацията,свързана с висшето образование в Германия във всички негови аспекти, - няколкогодишният практически опит при решаването на различни казуси, - личният контакт с отделните германски ВУЗ при изясняване на всеки отделен детайл и случай, - познаването на тънкостите и триковете при кандидатстването, При това- спестявайки Ви- на Вас и Вашите родители - безкрайно много време, средства, нерви, притеснения, разочарования. Знаем какво Ви вълнува, какво Ви тревожи и можем да Ви помогнем да решите бързо и лесно всеки Ваш проблем,свързан с кандидатстването и следването в Германия. Можем да Ви помогнем по много начини : -Единият е комплексен- идвате при нас и заедно обсъждаме Вашите данни като образование, успех, ниво на езикови познания, Вашите желания и дългосрочни цели, финансовите Ви възможности / дали ще сте изцяло на издръжка на своите родители или възнамерявате да съчетавате следване и работа/.На тази база ние ще Ви препоръчаме кой е най- подходящият лично за Вас начин да станете студент в Германия и в кои университети и кои специалности да кандидатствате. Ще направим индивидуално детайлно проучване .Можем да Ви подготвим и всички необходими за кандидатстването документи, и ако желаете ,да ги доставим до съответните университети. Ще ви изясним и всички важни за Вас интересуващи Ви въпроси. След като сте допуснати до следване, можем да Ви консултираме и по всички по-нататъшни стъпки до заминаването Ви. Ако искате, можем и да Ви помогнем при осигуряване на общежитие , можем да резервираме или купим билетите до Германия, в определени случаи дори и да организираме посрещането Ви там. Не е задължително да ползвате комплексната услуга в пълния й обем, можете да я ползвате в различен обхват по Ваша преценка. Вие сами можете да решите с какво можете да се справите сами и с кое не можете или не си струва да губите много време и средства ,за да “откриете отново топлата вода”. - Можете да тръгнете и по друг път- да ползвате съветите и помощта ни на различни етапи. Може още да не сте решили дали ще следвате в Германия,но пък искате да разберете как можете да го направите и то не само на теория, а и с практически съвети. Или пък искате да извършите определено проучване и в различен обхват, за да се ориентирате какви са възможностите и как да продължите. Или пък вече сте решили и сте наясно с повечето неща,проучвали сте си сами, но имате конкретни въпроси, на които не сте успели да намерите отговор .Може да искате само да разберете някои тънкости или пък да получите практическа помощ по даден въпрос в някой момент . Разгледайте внимателно МЕНЮТО на услугите,които предлагаме.Така ще можете сами да прецените в коя част имате нужда от информация или помощ и къде можете да се справите сами. Ваш е изборът на кой етап от Вашата подготовка да се обърнете към нас и какъв да е обхватът на въпросите,които можем да решим заедно с Вас. За Ваше улеснение сме разделили по-голямата част от информацията и проучванията на отделни инфопакети, за да Ви помогнем да се ориентирате по-лесно и достъпно. Имайте предвид,че консултациите извън посочените материали и проучвания от инфопакети 1- 6 се провеждат само лично в нашия офис. Така че оставете страховете и притесненията от неизвестното.Ние знаем как и можем да Ви помогнем да разрешите всеки ваш проблем по пътя на осъществяване на мечтаната цел – следването в Германия. Можем да Ви покажем пътя и да Ви преведем през него. Така че смело напред! Успех! МЕНЮ УСЛУГИ 1. Следване в Германия. Общ информационен материал. ИНФОПАКЕТ 1 2 Кандидатстване с английски език. Проучване. ИНФОПАКЕТ 2 3. Примерни езикови тестове - за прием в подготвителен колеж ИНФОПАКЕТ 3 - за DSH- изпит ИНФОПАКЕТ 4 4. Комплексна услуга – опции. 5.Консултации по финансиране на следването.Консултации по издаване на банкови гаранции. 6. Консултация и попълване на формуляри за кандидатстване. 7. Консултации по издръжката на студентите в Германия. Информация за семестриалните такси,наеми за общежитие и квартири , издръжка за отделните градове. Режим на работа за студенти в Германия. 8. Консултации за ZVS специалности.Особености,тънкости, актуални NC- стойности за различните специалности и университети. 9. Класации на университетите и на отделните специалности. Анализ, индивидуални препоръки. 10. Посрещане в Германия на приетите студенти (за определени градове и по предварителна индивидуална договорка ) 11. Индивидуални консултации и практически съвети и помощ на всеки етап и по всеки въпрос,свързан с подготовката, кандидатстването и следването в Германия. Забележка : Консултациите ,проучванията и услугите по т. 4– 11 се извършват само след лична заявка в нашия офис. Материалите и проучванията по ИНФОПАКЕТИ 1-4 можете да получите от нашия офис по предварителна заявка , а за страната – и с наложен платеж.

брой посещения: 43503 от 01.05.2006

Стани приятел на "Къде да уча?" във facebook и препоръчай на своите приятели

Българският образователен портал www.kadedaucha.com информира ръководствата на университети, училища, детски градини, фирми и организации, че има възможност да актуализират информацията на портала за техните структури в зависимост от техните желания. Информацията трябва да бъде подготвена съобразно структурата на раздела. Актуализацията на информацията е платена. Пишете ни на адрес: info@kadedaucha.com

Последни новини

1. Какво е да учиш в Германия и кои са специалностите, които българските студенти предпочитат?

Интервю с Ели Тончева - управител на консултантска агенция за образование и езиково обучение в чужбина „Едланта“.

2. Дни на отворените врати в НПМГ - 4 и 5 ноември 2017 година

Уважаеми родители, седмокласници и всички любознателни ученици, съвсем скоро, на 4 и 5 ноември ще се проведат Дни на отворените врати в Националната природо-математическа гимназия “Академик Любомир Чакалов”.


3. Продават дипломи за средно срещу 900 лeва

/Къде да уча?/ Цената на тапиите за висше образование според специалността.
С името на автора на офертата валят и обяви за платена любов

4. Жителство за първолак

/Къде да уча?/ Брат и сестра до седми клас носят повече точки на кандидатите в някои школа


5. Без "Слаб 2" в клас, точки вместо шестици

/Къде да уча?/ Искат връщане на техникумите, настояват психолози да са класни ръководители

6. И езиковите гимназии с прием от пети клас

/Къде да уча?/ София. Езиковите гимназии също ще могат да приемат от пети клас както математическите, заяви председателят на образователната комисия Милена Дамянова. Тази възможност ще залегне в новия образователен закон, тъй като много езикови школа искали да им се позволи ранен прием.


7. Емилия Иванова: Изпит по професията вместо втора матура

/Къде да уча?/ Емилия Иванова е директор на Националната търговско-банкова гимназия, която миналата година отпразнува 100-годишен юбилей. Пред "Стандарт" тя коментира проблемите в професионалните гимназии и перспективите пред техните възпитаници.Копирано от standartnews.com

8. Връщат безплатното висше образование, ако работиш 5 години в България

/Поглед.инфо/ Висшето е на път да стане безплатно, при условие че студентът е теглил заем за следване и остане да работи в България поне 5 г. след завършването си. Това предвижда Стратегията за висше образование, която беше официално представена от служебния образователен министър Румяна Коларова и нейните заместници, пише "Монитор".


9. Очакваме с 8000 по-малко абитуриенти догодина

/Къде да уча?/ Учениците, които ще завършат училище догодина, са с 8000 по-малко от предшествениците си, информира вестник „Монитор“.

10. Експерти и политици обсъдиха образованието на дебат на Стандарт и БАН

/Къде да уча?/ Втората от серията дискусии "Дневният ред на България", организирани от в. "Стандарт" и Българската академия на науките, събра учени, преподаватели, администратори и политици в сградата на БАН. Копирано от standartnews.com
Елате в .: BGtop.net :. Топ класацията на българските сайтове и гласувайте за този сайт!!!