в-к "Къде да уча?" - Брой 12, 14 Февруари 2011 г.

30 теми за матурата, мислят ги ден преди изпита

Темата за писме­ната разработка на матурата по българ­ски език и литера­тура ще се изтегли измежду 30 формули­ровки на изпита на 17 май тази година.

Минимум 300 лева за подготвителен курс за ВУЗ

От 300 до 600 лева варират цените на подготвителните курсове за кандидатстване, които се организират от ВУЗ-овете тази година.

Софийският университет с нови специалности и прием с матура

В Софийския универ-ситет „Св. Климент Ох-ридски” с успешно взета матура ще може да се кандидатства в две от най-елитните специ-алности – икономика и стопанско управление. Това стана известно след официалното стар-тиране на приемна кам-пания 2011 в най-стария университет. Лектори от университета „Хар-вард” ще четат лекции на студентите в пре-стижните стопански програми. Дипломата се признава зад Океана по силата на междуна-родно споразумение.

Стандарт за тежестта на ученическите раници

Група от образователни специалисти раз-работва специален стандарт, който ще на-мали двойно натоварването върху гърба на учениците. Правилото ще бъде разписано ка-то специален текст за превенция на здравето в закона за училищното образование.

График на изпитите в СУ

График на изпитите в СУ през първата и втора сесия сесия

Поглед в бъдещето или защо Швеция ще става все по-привлекателна дестинация за нашите студенти?

В последните няколко го-дини всички ние сме свиде-тели на една неотминаваща тенденция, а именно българ-ски студенти, да търсят постигане на академични успехи и все по-качестве-но и достъпно образование в чужбина. Но защо все се говори за едни и същи де-стинации?! Дания, Хо-ландия, Ве-ликобритания… Ами останалата част от света? Да не би тя да не предлага образование?!

Прием по скайп в средни училища в Англия

С препитване по скайп става приемът в някои от училищата във Вели-кобритания

Какво е да си студент в чужбина: Университетът „Хайлброн” в Германия

В този материал Маргарита Йорданова разказва за университета „Хайлброн” в Германия, където е била на обмен по програма „Еразъм”.
Елате в .: BGtop.net :. Топ класацията на българските сайтове и гласувайте за този сайт!!!